Головна>Факультети, кафедри >Історія кафедри  

Авторизація

Дата останнього оновлення інформації:
08.04.2013

Кафедра інформаційно-управляючих систем

Історія кафедри

Кафедра ІУС входить до складу факультету електроніки та комп`ютерної інженерії (ФЕКІ) Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Кафедра була створена у вересні 2010 року. Загальна кількість професорсько-викладацького складу становить 14 осіб, з яких 5 докторів наук, професорів, 5 кандидатів наук, доцентів. Всі викладачі мають відповідну базову освіту. Очолює кафедру доктор технічних наук, професор Оксанич А.П.

Кафедра проводить ліцензування освітньої діяльності за напрямами 6.050101 «Комп’ютерні науки» та 6.050202 «Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології» з метою забезпечення підприємств різних галузей, установ та організацій м. Кременчука і регіону висококваліфікованими фахівцями з інформаційних систем та технологій, а також фахівцями у галузі автоматизації виробничих систем. Актуальність проблеми підготовки фахівців таких напрямів обумовлена новими тенденціями розвитку регіону, реформуванням виробництва та його орієнтацією на всебічне використання інформаційно-аналітичних систем та комп`ютерно-інтегрованих технологій.

Потреба підприємств регіону у висококваліфікованих спеціалістах підтверджується замовленнями наступних підприємств ВАТ «Полтавський ГЗК», ВАТ «Кременчуцький сталеливарний завод», ЗАТ НТЦ «Інформаційні системи», ХК «АвтоКрАЗ», ВАТ «Крюківський вагонобудівний завод», ВАТ «Завод напівпровідників», ТОВ «Сілікон», ВАТ «Кременчуцький завод технічного вуглецю», ВАТ «Укртатнафта», ПП «Галар», НВПП «Сандра», Кременчуцьке відділення ВАТ «УСК «Дженералі Гарант».

Планується організація навчального процесу для контингенту студентів з ліцензованим обсягом прийому 25 осіб на рік по кожному напряму підготовки. Для цього професорсько-викладацьким складом кафедри розробляються робочі навчальні плани та повне методичне забезпечення з усіх курсів фундаментальної та професійної підготовки бакалаврів.

На кафедрі відкрита денна та заочна аспірантура за спеціальністю 05.13.06 “Інформаційні технології” та 05.27.06 «Технологія, обладнання та виробництво електронної техніки». Активно ведеться науково-дослідна робота з аспірантами, проводяться семінари і конференції для молодих учених.

У центрі постійної уваги викладачів кафедри знаходиться виховна сторона навчального процесу. Виховна робота ведеться з першого курсу, коли за мету ставиться пробудження у першокурсників інтересу до професійних знань, прогресивних технологій; зацікавленості при опануванні основами інженерного мислення; виховання комунікаційної культури майбутнього спеціаліста.