Головна> Доктор філософії
КрНУДОКТОР ФІЛОСОФІЇ

Авторізація

141 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА

ОСВІТНЬО-НАУКОВІ ПРОГРАМИ
Освітня програма ОНП_141_PhD_2016

Навчальний план HP_141_PhD_2016

ДОГОВІР ПРО ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ ЗА ДУАЛЬНОЮ ФОРМОЮ

МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВПРАЦЮ В РАМКАХ ВПРОВАДЖЕННЯ ДУАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ

Освітня програма ОНП_141_PHD_2017

Навчальний план HP_141_PHD_2017

Навчальний план HP_141_PHD_2019

Освітня програма ОНП_141_PHD_2019

Освітня програма РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 2018

Освітня програма ПРОГРАМА навчальної дисципліни 2016


КрНУ