Головна>Факультети, кафедри >Наукові видання кафедри  

Авторизація

Дата останнього оновлення інформації:
21.05.2013

Кафедра електричних машин та апаратів

Наукові видання

Електричні машини: підручник / М.В. Загірняк, Б.І. Невзлін. - 2-ге вид. переробл. і доповн. - К.: Знання, 2009. - 399 с.

Басов М.М., Дзюбан В.С., Загірняк М.В., Калінов А.П. Апарати, системи керування та захисту рудникових електроустановок напругою до 3,3 кВ: Монографія. - Кременчук, ПП Щербатих О.В., 2010. - 256 с.
Валентина Підліснюк, Михайло Загірняк, Тетяна Стефановська. Зміни клімату: коротко про головне // За редакції Валентини Підліснюк. - Тлумачний посібник, Київ - Кременчук, Вид. ПП Щербатих О.В., 2010. - 104 с.
Магнитные сепараторы. Проблемы проектирования: Монография / М.В. Загирняк, Ю.А. Бранспиз, И.А. Шведчикова; по общей ред. М.В. Загирняка. - К.: Техніка, 2011. - 224 с.
М.В. Загірняк, Б.І. Невзлін, П.І. Захарченко. - Електротехнічний практикум з основами теорії: Навчальний посібник для студентів неелектротехнічних спеціальностей технічних та педагогічних вищих навчальних закладів. - Кременчук, КДПУ, 2009 - 96 с. Видання друге, виправлене.
М.В. Загірняк, А.Б. Почтавюк. Психологія управління: Навчальний посібник / М.В. Загірняк, А.Б. Почтавюк. - Харків: Видавництво "Точка", 2011. - 194 с.
М.В. Загірняк, Н.І.Кузнецов Електричні апарати: Навчальний посібник.- Кременчук: КДПУ, 2005- 320 с.
М.В. Загірняк, Б.І.Невзлін, В.В.Орлов. Ізоляція та перенапруги в електричних системах і установках високої напруги: Навчальний посібник . - Харків: Видавництво "Точка", 2012. - 552 с.
Саленко О.Ф., Струтиський В.Б., Загірняк М.В. Ефективне гідрорізання : Монографія . - Кременчук: КДПУ, 2005. - 488 с.:іл.