Головна>Факультети, кафедри >Наукові видання кафедри  


Авторизація

Дата останнього оновлення інформації:
12.06.2019

Кафедра Галузевих юридичних наук

Наукові видання
За останні п’ять років науково-педагогічними працівниками кафедри «Галузевих юридичних наук» опубліковано понад 320 наукових та науково-методичних праць, серед яких основними є такі підручники, навчальні посібники з грифом МОН України та монографії:
1. Митрофанов І.І. Протидія злочинності наркозалежних осіб у сфері наркообігу : монографія / І.І. Митрофанов. — Кременчук : Вид. ПП Щербатих О.В., 2008. 450 с.
2. Митрофанов І.І. Кримінально-правові засоби впливу на осіб, які вчинили злочини : монографія / І.І. Митрофанов. — Кременчук : Вид. ПП Щербатих О.В., 2009. — 488 с.
3. Митрофанов І.І. Економічні злочини : навчальний посібник / І.І. Митрофанов. — Кременчук : вид. ПП Щербатих О.В., 2009. — 272 с.
4. Митрофанов І.І. Злочини проти довкілля : навчальний посібник / І.І. Митрофанов. — Кременчук : Вид. ПП Щербатих О.В., 2009. — 100 с.
5. Митрофанов І.І. Кримінальна відповідальність осіб, які вчинили злочин у співучасті : монографія / І.І. Митрофанов, Т.М. Слободяник. — Кременчук : вид. ПП Щербатих О.В., 2009. — 280 с.
6. Митрофанов І.І. Кримінальне право України. Загальна частина : навчальний посібник / І.І. Митрофанов. — Кременчук : Видавець «ПП Щербатих О.В.», 2009. — 632 с.
7. Митрофанов І.І. Теоретичні проблеми механізму реалізації кримінальної відповідальності : монографія / І.І. Митрофанов. — Кременчук : Вид. ПП Щербатих О.В., 2010. — 520 с. — Бібліогр. : С. 459-519.
8. Митрофанов І.І. Злочини проти довкілля : навчальний посібник / І.І. Митрофанов, А.М. Притула. — Суми : Вид-во «Університетська книга», 2010. — 205 с. — (Гриф надано Міністерством освіти і науки України. Лист № 1.4/18-Г-140.1 від 10.01.2009).
9. Митрофанов І.І. Тілесні ушкодження (кримінально-правові та медичні аспекти) : навчальний посібник / В.М. Лінов, І.І. Митрофанов. — Кременчук : Вид. ПП Щербатих О.В., 2010. — 258 с.
10. Митрофанов І.І. Кримінально-правове забезпечення охорони довкілля : монографія / І.І. Митрофанов. — Кременчук : Видавець «ПП Щербатих О.В.», 2010. — 272 с. — Бібліографія в підрядкових посиланнях.
11. Шаповал В.Д. Конституційно-правовий статус сільського, селищного, міського голови / В.Д. Шаповал. — Кременчук : Видавець «ПП Щербатих О.В.», 2010. — 154 с.
12. Митрофанов І.І. Прокуратура як суб’єкт запобігання злочинам : монографія / І.І. Митрофанов, С.В. Степченко. — Кременчук : Вид. ПП Щербатих О.В., 2011. — 256 с.
13. Митрофанов І.І. Закон України про кримінальну відповідальність : навчальний посібник / І.І. Митрофанов, В.В. Локтіонова. — Кременчук : Видавець «ПП Щербатих О.В.», 2011. — 356 с.
14. Митрофанов И.И. Механизм реализации уголовной ответственности : монография / И.И. Митрофанов. — Кременчуг : Изд. ЧП Щербатых А.В., 2011. — 616 с. — Библиогр. : С. 546-615.
15. Митрофанов І.І. Довкілля під охороною закону про кримінальну відповідальність : монографія / І.І. Митрофанов, В.В. Локтіонова. — Кременчук : Видавець «ПП Щербатих О.В.», 2011. — 420 с. — Бібліографія в підрядкових посиланнях.
16. Локтіонова В.В. Наслідки вчинення злочинів проти довкілля (кримінально-правове дослідження) : монографія / В.В. Локтіонова. — Кременчук : Видавець «ПП Щербатих О.В.», 2011. — 254 с. — Бібліографія в підрядкових посиланнях.
17. Митрофанов І.І. Кримінальне право України. Загальна частина : підручник / В.К. Гіжевський, М.О. Ліненко, І.І. Митрофанов. — К. : Атіка, 2012. — 708 с. (Лист МОН, молоді та спорту України № 1/11-1276 від 01.02.2012).
18. Митрофанов І.І. Співучасть у злочині : навчальний посібник / І.І. Митрофанов, А.М. Притула. — Одеса : Вид-во «Фенікс», 2012. — 208 с. — (Гриф надано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. Лист № 1.4/11-4071 від 26.03.2012).
19. Митрофанов І.І. Вчення про механізм реалізації кримінальної відповідальності : монографія / І.І. Митрофанов. — Кременчук : Вид. ПП Щербатих О.В., 2012. — 448 с.
20. Митрофанов І.І. Закон України «Про міліцію» : науково-практичний коментар / І.І. Митрофанов, А.М. Притула ; за заг. ред. Є.Л. Стрельцова. — Х. : Одіссей, 2013. — 144 с.
21. Митрофанов И.И. Уголовно-правовое учение о механизме реализации уголовной ответственности : монография / И.И. Митрофанов. — Одесса : Издательство : «Фенікс», 2014. — 448 с.
22. Митрофанов І.І. Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» : науково-практичний коментар / [І.І. Митрофанов, А.М. Притула, Є.Л. Стрельцов] ; за заг. ред. Є.Л. Стрельцова. — О. : Фенікс, 2014. — 324 с.
23. Плескун О.В. Трудовий договір як юридичний факт у трудовому праві / О.В. Плескун. — за заг. ред.. І.І. Митрофанова — Одеса. Вид-во : «Фенікс», 2014. — 272 с.
24. Митрофанов І. І. Злочини проти здоров’я населення, що порушують право на якісне забезпечення лікарськими засобами : монографія / [І. І. Митрофанов, A. M. Притула, Є. Л. Стрельцов] ; за заг. ред. Є. Л. Стрельцова. – Одеса : Фенікс, 2015. – 158 с.

Науково-педагогічний склад кафедри бере активну участь у науковому житті, презентуючи університет на Міжнародних та Всеукраїнських конференціях, форумах і симпозіумах. Головними напрямами досліджень викладачів кафедри є:
– механізм реалізації кримінальної відповідальності;
– правове забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування;
– правове регулювання трудового договору;
– проблеми визначення суспільно небезпечних наслідків у злочинах проти довкілля.

Кафедра має плідні зв’язки з низкою наукових установ, навчальних закладів, виробничих підприємств та організацій. Здійснюється співпраця у питаннях навчально-методичної та науково-дослідної діяльності з відповідними установами України та їх структурними підрозділами відповідно до угод, укладених з ними:
– зі Східноукраїнським національним університетом імені Володимира Даля (договір № 23/09-01);
– з Сумським державним університетом (договір № 23/11-03);
– з Луганським національним університетом імені Тараса Шевченка (договір № 23/12-01);
– з Луганським інститутом міжнародного співробітництва (договір № 23/12-02). У сфері міжнародного співробітництва у галузі освітньо-наукової діяльності:
– з Технічним університетом Молдови, Кишинеу, Молдова (договір № 23/07-01);
– з Калінінградським державним технічним університетом, Калінінград, Росія (договір № 23/11-01);
– з ТОВ Sinhro, Латвія (договір № 25/05-10);
– з Ульяновським державним технічним університетом, Росія (договір № 08/12-09);
– з Мішкольцьким університетом, Угорщина (договір № 12/02-10);
– з Молдавським державним університетом (договір № 23/07-05);
– з Південноросійським державним технічним університетом (Новочеркаським політехнічним інститутом), Росія (договір № 23/07-03); – з Національним дослідницьким технологічним університетом МІСіС, Росія (договір № 19/04-11) та ін.

Студенти залучаються до науково-дослідної роботи шляхом участі у студентських наукових конференціях та семінарах, у межах наукових та дослідницьких робіт, передбачених безпосередньо навчальним процесом, діяльності у наукових товариствах студентів, що керуються провідними науковцями кафедри. Студенти кафедри беруть також активну участь у регулярних університетських конференціях молодих вчених, аспірантів та студентів.