Головна> Структура управління > Вчена рада> ПЛАН РОБОТИ  
КрНУП Л А Н   Р О Б О Т И

Вченої ради Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського
на 2017 - 2018 навчальний рік

СЕРПЕНЬ (2017 рік)
1. Про затвердження "Положення про присвоєння вчених звань доцента, професора та старшого дослідника Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського". Інформація вченого секретаря Козловської Т.Ф.
2. Про зарахування до докторантури.
3. Про затвердження звітів докторантів і переведення на наступний рік навчання.

ЖОВТЕНЬ (2017 рік)
1. Про роботу приймальної комісії у 2017 році та формування політики університету стосовно прийому у 2018 році з урахуванням якісних показників абітурієнтів.
Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії Клімов Е.С.
Комісія: Усатюк В.М., Поясок Т.Б., Воробйов В.В.

2. Про акредитацію та ліцензування напрямів і спеціальностей у 2017-2018 навчальному році.
Доповідає начальник відділу акредитації та ліцензування Бялобржеський О.В.
Комісія: Костін В.В., Почтовюк А.Б., Некрасов А.В.

ЛИСТОПАД (2017 рік)
1. Про завдання університету у світлі імплементації положень Законів України "Про освіту" та "Про вищу освіту" і запровадження внутрішньої системи забезпечення освітньої діяльності.
Доповідає проректор з науково-педагогічної та методичної роботи Костін В.В.
Комісія: Бахарєв В.С., Білоус Р.М., Родькін Д.Й.

2. Про результати перевірки університету Державною аудиторською службою.
Доповідає проректор з науково-педагогічної та економіки Усатюк В.М.
Комісія: Сергієнко С.А., Лашко В.Я., Маслова І.В.

ГРУДЕНЬ (2017 рік)
1. Про затвердження Правил прийому на 2018 рік.
Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії Клімов Е.С.
Комісія: Чорний О.П., Буряк Є.В., Мосьпан Н.О.

2. Про запровадження системи перевірки наукових, навчально-методичних і кваліфікаційних робіт на академічний плагіат.
Доповідає проректор із науково-педагогічної роботи та новітніх технологій в освіті Сергієнко С.А.
Комісія: Троцко О.В., Кратт О.А., Середа О.С.

ЛЮТИЙ (2018 рік)
1. Про аналіз рівня підготовки фахівців за результатами зимової заліково-екзаменаційної сесії.
Доповідає проректор з науково-педагогічної та методичної роботи Костін В.В.
Комісія: Маслак В.І., Старостін С.С., Білик П.А.

2. Про аналіз відповідності кадрового забезпечення за результатами конкурсного відбору.
Доповідає начальник відділу акредитації та ліцензування Бялобржеський О.В.
Комісія: Костін В.В., Коноваленко О.Д., Оксанич І.Г.

БЕРЕЗЕНЬ (2018 рік)
1. Про результати наукової, науково-технічної й інноваційної діяльності університету за 2017 рік.
Доповідає перший проректор Никифоров В.В.
Комісія: Мосьпан В.О., Ляшенко В.П., Троцко О.В.

2. Про аналіз рівня підготовки випускників з напряму Право у світлі результатів ЗНО 2017 року та перспективи набору у 2018 році.
Доповідає завідувач кафедри галузевих юридичних наук Скрипник В.Л.
Комісія: Шаповал В.Д., Чебенко В.М., Хоменко М.М.

КВІТЕНЬ (2018 рік)
1. Про аналіз рівня підготовки студентів з іноземних мов під час вступу до магістратури у 2017 році та завдання на 2018-2019 навчальний рік щодо підвищення якості знань.
Доповідає завідувач кафедри перекладу Чрділелі Т.В.
Комісія: Костін В.В., Сізова К.Л., Дернова М.Г.

2. Про публікаційну активність і наукометричний статус науково-педагогічних працівників, наукових видань університету.
Доповідає начальник науково-дослідної частини Троцко О.В.
Комісія: Никифоров В.В., Драгобецький В.В., Клімов Е.С.

ТРАВЕНЬ (2018 рік)
1. Про роботу Товариства студентів, аспірантів і молодих учених університету за 2013-2017 рр.
Доповідає керівник науковою діяльністю студентів, аспірантів і молодих учених Солошич І.О.
Комісія: Троцко О.В., Герасименко Л.В., Фомовська О.В.

2. Про діяльність органів студентського самоврядування.
Доповідають: голова студентської ради університету Алексєєв В.К., голова студентського профкому Лішайова О.І.
Комісія: Сергієнко В.В., Плаксій Т.М., Славко Г.В.

ЧЕРВЕНЬ (2018 рік)
1. Про виконання навчальних доручень за 2017-2018 навчальний рік і планування навчальних доручень на 2018-2019 навчальний рік.
Доповідає проректор з науково-педагогічної та методичної роботи Костін В.В.
Комісія: Кратт О.А., Хоменко М.М., Замарєва О.Г.

2. Про результати рейтингування професорсько-викладацького складу університету.
Доповідає проректор із науково-педагогічної роботи та новітніх технологій в освіті Сергієнко С.А.
Комісія: Шаповал В.Д., Білоус Р.М., Маслов О.Г.


Затверджено Вченою радою КрНУ
Протокол № 2 від 31 жовтня 2017 року


Вчений секретар                                  Т.Ф. Козловська

 
КрНУ