Головна> Структура управління > Вчена рада> ПЛАН РОБОТИ  
КрНУП Л А Н   Р О Б О Т И

Вченої ради Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського
на 2016 - 2017 навчальний рік

ВЕРЕСЕНЬ (2016 рік)
1. Про обрання делегатів на Другий Всеукраїнський з'їзд вищих навчальних закладів державної форми власності.

ЖОВТЕНЬ (2016 рік)
1. Про роботу приймальної комісії у 2016 році та формування політики університету стосовно прийому у 2017 році з урахуванням якісних показників абітурієнтів.
Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії Буряк Є.В.
Комісія: Усатюк В.М., Поясок Т.Б., Воробйов В.В.

ЛИСТОПАД (2016 рік)
1. Про виконання "Стратегічної програми розвитку Інституту електромеханіки, енергозбереження та систем управління" за період 2013-2015 рр.
Доповідає директор Інституту електромеханіки, енергозбереження та систем управління Чорний О.П.
Комісія: Никифоров В.В., Бахарєв В.С., Почтовюк А.Б.

2. Про наукову, науково-технічну й інноваційну діяльність наукової школи "Структурна досконалість напівровідникових матеріалів, технології виробництва монокристалів напівровідників та фотоелектричних перетворювачів енергії".
Доповідає керівник наукової школи професор Оксанич А.П.
Комісія: Саленко О.Ф., Білоус Р.М., Антонова О.І.

ГРУДЕНЬ (2016 рік)
1. Про виконання "Стратегічної програми розвитку Навчально-наукового інституту механіки і транспорту" за період 2013-2015 рр.
Доповідає директор Навчально-наукового інституту механіки і транспорту Воробйов В.В.
Комісія: Никифоров В.В., Чорний О.П., Мосьпан В.О.
2. Про наукову, науково-технічну й інноваційну діяльність наукової школи "Оптимізація процесів листового штампування та імпульсної обробки матеріалів".
Доповідає керівник наукової школи професор Драгобецький В.В.
Комісія: Троцко О.В., Мороз М.М., Артамонов В.В.

ЛЮТИЙ (2017 рік)
1. Про аналіз рівня підготовки фахівців за результатами зимової заліково-екзаменаційної сесії та ККР.
Доповідає проректор із науково-педагогічної та методичної роботи Костін В.В.
Комісія: Маслак В.І., Шмандій В.М., Луговой А.В.

2. Про виконання "Стратегічної програми розвитку Коледжу Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського" за період 2013-2015 рр.
Доповідає директор Коледжу КрНУ Білик П.А.
Комісія: Троцко О.В., Кратт О.А., Маслов О.Г.

БЕРЕЗЕНЬ (2017 рік)
1. Про результати наукової науково-технічної й інноваційної діяльності університету за 2016 рік.
Доповідає перший проректор Никифоров В.В.
Комісія: Мосьпан В.О., Ляшенко В.П., Троцко О.В.
2. Започаткування системи внутрішнього ліцензування/акредитації спеціальностей.
Доповідає начальник відділу акредитації Бялобржеський О.В.
Комісія: Костін В.В., Дзина Н.А., Замарєва О.Г.

КВІТЕНЬ (2017 рік)
1. Вимоги часу та стан підготовки студентів з іноземних мов. Завдання в розрізі спеціальностей освітніх рівнів щодо мовної підготовки.
Доповідає завідувач кафедри філології та видавничої справи Сізова К.Л.
Комісія: Костін В.В., Маслак В.І., Гладир А.І.
2. Про підготовку випуску фахівців у 2017 році на факультеті права, гуманітарних і соціальних наук (на базі аналізу випуску 2016 року).
Доповідає декан факультету ПГСН Поясок Т.Б.
Комісія: Воробйов В.В., Почтовюк А.Б., Артамонов В.В.

ТРАВЕНЬ (2017 рік)
1. Аналіз діяльності кафедр із підвищення кваліфікації та стажування. Відповідність кадрового складу ліцензійним вимогам.
Доповідає директор Центру підвищення кваліфікації та професійної адаптації Сошенко С.М.
Комісія: Сергієнко С.А., Антонова О.І., Коноваленко О.Д.

2. Про наукову, науково-технічну й інноваційну діяльність наукової школи "Упрвління регіональною екологічною безпекою ".
Доповідає керівник наукової школи професор Шмандій В.М.
Комісія: Троцко О.В., Герасименко Л.В., Фомовська О.В.

ЧЕРВЕНЬ (2017 рік)
1. Про виконання навчальних доручень за 2016-2017 навчальний рік і планування навчальних доручень на 2017-2018 навчальний рік.
Доповідає проректор із науково-педагогічної та методичної роботи Костін В.В.
Комісія: Саленко О.Ф., Родькін Д.Й., Замарєва О.Г.

2. Про результати рейтингування професорсько-викладацького складу університету та вдосконалення існуючої системи.
Доповідає проректор із науково-педагогічної роботи та новітніх технологій в освіті Сергієнко С.А.
Комісія: Хоменко М.М., Чебенко В.М., Мізін К.І.


Затверджено Вченою радою КрНУ
Протокол № № 3 від 25 жовтня 2016 року


Вчений секретар                                  Т.Ф. Козловська

 
КрНУ