WebMaster analytics tracking from Google

 Головна>Абітурієнту  
КрНУ
П Р И Й О М   2 0 1 7

Умови прийому на навчання у 2017 році

Проект правил прийому у 2017 році

Додаток № 1 до правил прийому у 2017 році

Перелік освітніх ступенів, освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Додаток № 2 до правил прийому у 2017 році (коледж)

Перелік спеціальностей для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спорідненою спеціальністю

Додаток № 3 до правил прийому у 2017 році

Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітній ступінь молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеню бакалавра (магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань), освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (спеціаліста медичного та ветеринарно-медичного спрямувань)

Додаток № 4 до правил прийому у 2017 році

Перелік напрямів для прийому на навчання осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, освітнього ступеня магістра

Додаток № 5 до правил прийому у 2017 році

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів, творчих конкурсів)

Додаток № 6 до правил прийому у 2017 році

Перелік природничо-математичних та інженерно-технічних спеціальностей, на які під час участі у конкурсі може бути змінена вага бала за успішне закінчення підготовчих курсів Університетудля вступу до Університету

Додаток № 7 до правил прийому у 2017 році

Вага бала за особливі успіхи та/або за успішне закінчення підготовчих курсів Кременчуцькогонаціональногоуніверситету імені Михайла Остроградського

Додаток № 8 до правил прийому у 2017 році

Таблиця відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, за значенням 200-бальної шкали

Додаток № 8.1 до правил прийому у 2017 році

Таблиця відповідності середнього бала документа про освіту, обрахованого за 5-бальною шкалою, значенням 12-бальної шкали

Додаток № 9 до правил прийому у 2017 році

Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України в 2016 році

Додаток № 10 до правил прийому у 2017 році

Перелік секцій відповідно до спеціальностей, на які при вступі до Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського для навчання за освітнім ступенем бакалавра додатково зараховуються конкурсні бали призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України за секціями наукових відділень Малої академії наук України

Інформаційні таблиці до Правил прийому у 2017 році


  

Реєстрація учасників проводиться в представництвах Українського центру оцінювання якості освіти. Інформаційно-консультаційний пункт з питань реєстрації на ЗНО діє у приймальній комісії.
  Підготуватися до навчання в університеті, підвищити рівень своїх знань та покращити в майбутньому результати зовнішнього незалежного оцінювання ви можете після проходження навчання на підготовчих курсах університету.
  На скорочений термін навчання приймаються особи, які закінчили вищі навчальні заклади І-ІІ рівня акредитації (коледжі, технікуми) за вибраним напрямом підготовки. Форма вступного випробування - фахова співбесіда.

Всі бажаючі вступити на 1 курс повинні пройти незалежне оцінювання знань. Детальна інформація на сайтах:
www.testportal.gov.ua
www.zno-kharkiv.org.ua
центр реєстрації в Кременчуці 3-20-02.

КрНУ