WebMaster analytics tracking from Google

 Головна>Вступнику  
КрНУ
П Р И Й О М   2 0 2 1

Умови прийому на навчання у 2021 році

Зміни до Умов прийому на навчання у 2021 році

Правила прийому у 2021 році

Додаток № 1 до правил прийому у 2021 році

Перелік конкурсних пропозицій, за якими здійснюється прийом для здобуття вищої освіти за освітнім ступенем бакалавра на базі ПЗСО

Додаток № 2 до правил прийому у 2021 році

Перелік конкурсних пропозицій, за якими здійснюється прийом для здобуття вищої освіти за освітнім ступенем бакалавра на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Додаток № 3 до правил прийому у 2021 році

Перелік конкурсних пропозицій, за якими здійснюється прийом для здобуття вищої освіти за освітнім ступенем магістра

Додаток № 4 до правил прийому у 2021 році

Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка

Додаток № 5 до правил прийому у 2021 році

Перелік конкурсних предметів та творчих конкурсів для здобуття освітнього ступеня бакалавра на базі ПЗСО

Додаток № 6 до правил прийому у 2021 році

Перелік конкурсних предметів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста, освітнього ступеня молодшого бакалавра

Додаток № 7 до правил прийому у 2021 році

ТАБЛИЦЯ переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200

Додаток № 8 до правил прийому у 2021 році
Матеріали для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення державного та регіонального замовлення

Додаток № 9 до правил прийому у 2021 році
Регламент проведення творчого конкурсу при вступі на навчання за спеціальністю
022 – Дизайн, спеціалізації: «Графічний дизайн та реклама», «Дизайн середовища»

Додаток № 10 до правил прийому у 2021 році
Правила прийому на навчання до аспірантури та докторантури

Додаток № 11 до правил прийому у 2021 році
Правила прийому на навчання вступників з тимчасово окупованих територій України у 2021 році

КрНУ