WebMaster analytics tracking from Google

 Головна КрНУ> Вступнику

П Р И Й О М   2 0 2 3

Порядок прийому у 2023 році

Зміни до правил прийому у 2023 році

Правила прийому у 2023 році зі змінами

Додаток № 1 до правил прийому у 2023 році
Перелік конкурсних пропозицій, за якими здійснюється прийом для здобуття вищої освіти за освітнім ступенем бакалавра на базі ПЗСО

Додаток № 2 до правил прийому у 2023 році
Перелік конкурсних пропозицій, за якими здійснюється прийом для здобуття вищої освіти за освітнім ступенем бакалавра на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Додаток № 3 до правил прийому у 2023 році
Перелік конкурсних пропозицій, за якими здійснюється прийом для здобуття вищої освіти за освітнім ступенем магістра

Додаток № 4 до правил прийому у 2023 році
Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка

Додаток № 5 до правил прийому у 2023 році
Перелік конкурсних предметів НМТ та творчих конкурсів для здобуття освітнього ступеня бакалавра на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції на основі повної загальної середньої освіти

Додаток № 6 до правил прийому у 2023 році
Перелік конкурсних предметів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста, освітнього ступеня молодшого бакалавра

Додаток № 7 до правил прийому у 2023 році
Матеріали для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення державного та регіонального замовлення в 2023 році

Додаток № 8 до правил прийому у 2023 році
Регламент проведення творчого конкурсу при вступі на навчання за спеціальністю
022 – Дизайн, спеціалізації: «Графічний дизайн та реклама», «Дизайн середовища»

Додаток № 9 до правил прийому у 2023 році
Правила прийому на навчання до аспірантури та докторантури

Додаток № 10 до правил прийому у 2023 році
Вимоги, порядок розгляду та критерії оцінювання мотиваційних листів

Додаток № 11 до правил прийому у 2023 році
Порядок проведення вступних випробувань