WebMaster analytics tracking from Google

 Головна>Вступнику  
КрНУ
П Р И Й О М   2 0 2 0

Умови прийому на навчання у 2020 році

Зміни до Умов прийому на навчання у 2020 році

Зміни до Правил прийому у 2020 році

Правила прийому у 2020 році зі змінами

Додаток № 1 до правил прийому у 2020 році

Перелік спеціальностей освітнього ступеня бакалавра, за якими оголошується прийом на навчанняна базі ПЗСО, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Додаток № 2 до правил прийому у 2020 році

Перелік спеціальностей освітнього ступеня бакалавра, за якими оголошується прийом на навчання на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Додаток № 3 до правил прийому у 2020 році

Перелік спеціальностей освітнього ступеня магістра, за якими оголошується прийом на навчанняна базі освітнього ступеня бакалавра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Додаток № 4 до правил прийому у 2020 році

Додаток № 5 до правил прийому у 2020 році

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів, творчих конкурсів)

Додаток № 6 до правил прийому у 2020 році

ТАБЛИЦЯ переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200

Додаток № 6.1 до правил прийому у 2020 році

Таблиця відповідності середнього бала додатка до диплома молодшого спеціаліста, обрахованого за 5-бальною шкалою, значенням 12-бальної шкали

Додаток № 7 до правил прийому у 2020 році

МАТЕРІАЛИ для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення державного та регіонального замовлення в 2020 році

Додаток № 8 до правил прийому у 2020 році
Правила прийому на навчання до аспірантури та докторантури

Додаток № 9 до правил прийому у 2020 році
Регламент проведення творчого конкурсу при вступі на навчання за спеціальністю
022 – Дизайн, спеціалізації: «Графічний дизайн та реклама», «Дизайн середовища»

КрНУ