WebMaster analytics tracking from Google

 Головна>Вступнику > Вступ після закінчення загальноосвітньої середньої школи  
КрНУ

П Р И Й О М   2019

КАЛЕНДАР ВСТУПНИКА

Строки проведення вступної кампанії для вступників на основі повної загальної середньої освіти для здобуття ступеня бакалавра, які вступають за результатами співбесіди, яку проводить Університет

Етапи вступної компанії Денна форма навчання Навчання без відриву від виробництва

Початок прийому заяв та документів 12 липня 2018 р.
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі співбесіди, що проводить Університет о 18 годині

20 липня 2018 р.
Строки проведення співбесід 21 - 23 липня 2018 р.
Оприлюднення списків вступників, які рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди не пізніше 12 години
24 липня 2018 р.
Строк виконання вступниками, які отримали рекомендації до зарахування за результатами співбесіди, вимог до зарахування на місця державного замовлення до 18 години
25 липня 2018 р.
Термін зарахування вступників, які отримали рекомендації до зарахування на місця державного замовлення за результатами співбесіди та виконали вимоги до зарахування не пізніше 12 години
26 липня 2018 р.

Строки проведення вступної кампанії для вступників на основі повної загальної середньої освіти для здобуття ступеня бакалавра, які вступають на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, вступних іспитів або творчих конкурсів

Етапи вступної компанії Денна форма навчання Навчання без відриву від виробництва

Початок прийому заяв та документів 12 липня 2018 р.
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі вступних іспитів або творчих конкурсів, які проводить Університет о 18 годині
20 липня 2018 р.
Строки проведення вступних іспитів, творчих конкурсів 21 - 26 липня 2018 р.
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання о 18 годині
26 липня 2018 р.
Оприлюднення рейтингового списку вступників, які вступають на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, вступних іспитів або творчих конкурсів (у тому числі, за квотами-1), із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 12 години
01 серпня 2018 р.
Строк виконання вступниками, які отримали рекомендації до зарахування на місця державного замовлення на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, вступних іспитів або творчих конкурсів (у тому числі, за квотами-1), вимог до зарахування до 12 години
06 серпня 2018 р.
Строк виконання вступниками, які отримали рекомендації до зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, вступних іспитів або творчих конкурсів, вимог до зарахування до 18 години
20 серпня 2018 р.
Термін зарахування вступників, які отримали рекомендації до зарахування на місця державного замовлення на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, вступних іспитів або творчих конкурсів (у тому числі, за квотами-1) та виконали вимоги до зарахування не пізніше 12 години
7 серпня 2018 р.
Переведення на вакантні місця державного замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб не пізніше 18 години
18 серпня 2018 р.
Терміни зарахування вступників, які отримали рекомендації до зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, вступних іспитів або творчих конкурсів та виконали вимоги до зарахування не пізніше
30 вересня 2018 р.

Строки проведення вступної кампанії для вступників для здобуття ступеня бакалавра, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план

Етапи вступної компанії Денна форма навчання Навчання без відриву від виробництва

Початок прийому заяв та документів 12 липня 2018 р.
Закінчення прийому заяв та документів 01 серпня 2018 р.
Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомен-дованих до зарахування не пізніше
8 серпня 2018 р.
Строк виконання вступниками, які отримали рекомендації до зарахування, вимог до зарахування не пізніше
10 серпня 2018 р.
Термін зарахування вступників, які отримали рекомендації до зарахування та виконали вимоги до зарахування не пізніше
30 вересня 2018 р.
КрНУ