WebMaster analytics tracking from Google

 Головна>Вступнику > Вступ для здобуття ступеня магістра  
КрНУП Р И Й О М   2018

Строки проведення вступної кампанії

Проведення вступної кампанії для вступників для здобуття ОС магістра за всіма спеціальностями окрім 081 "Право", 051 "Економіка", 053 "Психологія", 061 "Журналістика", 242 "Туризм"

Етапи вступної компанії Денна форма навчання Навчання без відриву від виробництва

Початок прийому заяв та документів 02 липня 2018 р.
Закінчення прийому заяв та документів 26 липня 2018 р.
Строки проведення фахових випробувань 27 липня по 2 серпня 2018 р.
Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення не пізніше
04 серпня 2018 р.
Строк виконання вступниками, які отримали рекомендації до зарахування, вимог до зарахування на місця державного замовлення до 18 години
05 серпня 2018 р.
Строк виконання вступниками, які отримали рекомендації до зарахування, вимог до зарахування на місця за кошти фізичних та юридичних осіб до 18.00 години
20 серпня 2018 р.
Терміни зарахування вступників, які отримали рекомендації до зарахування та виконали вимоги до зарахування, на місця:
- державного замовлення
- за кошти фізичних та юридичних осіб


не пізніше 06 серпня 2018 р.;
не пізніше 30 вересня 2018 р.

Проведення вступної кампанії для вступу на навчання для здобуття ОС магістра за спеціальністю
081 «Право»

Етапи вступної компанії Денна форма навчання Навчання без відриву від виробництва

Строки реєстрації для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування з 14 травня до 18.00 години 05 червня 2018 р.
Реєстрація електронних кабінетів вступників  з 14 травня до 24.00 години 05 червня 2018 р.  
Складання додаткового вступного випробування  14 - 31 травня 2018 р. 
Закінчення прийому заяв та документів 24 липня 2018 р.
Строки проведення фахових випробувань 25-31 липня 2018 р.
Початок прийому заяв та документів  02 липня 2018 р. 
Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі вступних іспитів  09 липня 2018 р. 
Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування  26 липня 2018 р. 
Основна сесія єдиного вступного іспиту  11 липня 2018 р. 
Основна сесія єдиного фахового вступного випробування  13 липня 2018 р. 
Оприлюднення рейтингових списків вступників, які рекомендовані до зарахування на місця державного замовлення до 13 серпня 2018 р.
Строк виконання вступниками, які отримали рекомендації до зарахування на місця державного замовлення, вимог для зарахування до 18.00 години
18 серпня 2018 р.
Строк виконання вступниками, які отримали рекомендації до зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, вимог до зарахування до 18.00 години
20 серпня 2018 р.
Термін зарахування вступників, які отримали рекомендації до зарахування на місця державного замовлення та виконали вимоги до зарахування
до 18.00 години 20 серпня 2018 р.
Переведення на вакантні місця державного замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб  не пізніше 28 серпня 2018 р.  
Термін зарахування вступників, які отримали рекомендації до зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб та виконали вимоги до зарахування   до 18.00 години 30 вересня 2018 р.  

Строки проведення вступної кампанії для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями 051 "Економіка", 053 "Психологія", 061 "Журналістика", 242 "Туризм"

Етапи вступної компанії Денна форма навчання Навчання без відриву від виробництва

Строки реєстрації для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови з 14 травня
до 18.00 години
05 червня 2018 р.
Складання додаткового вступного випробування  14 - 31 травня 2018 р.  
Початок прийому заяв та документів 02 липня 2018 р.
Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі вступних іспитів  09 липня 2018 р. 
Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі єдиного вступного іспиту та фахового випробування  26 липня 2018 р.
Основна сесія єдиного вступного іспиту  11 липня 2018 р. 
Строки проведення фахових випробувань 02-29 липня 2018 р.
Оприлюднення рейтингових списків вступників, які рекомендовані до зарахування на місця державного замовлення  до 13 серпня 2018 р. 
Строк виконання вступниками, які отримали рекомендації до зарахування на місця державного замовлення, вимог для зарахування до 18.00 години
18 серпня 2018 р.
Строк виконання вступниками, які отримали рекомендації до зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, вимог до зарахування до 18.00 години
20 серпня 2018 р.
Термін зарахування вступників, які отримали рекомендації до зарахування на місця державного замовлення та виконали вимоги до зарахування до 18.00 години
20 серпня 2018 р.
Переведення на вакантні місця державного замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб не пізніше
28 серпня 2018 р.
Термін зарахування вступників, які отримали рекомендації до зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб та виконали вимоги до зарахування до 18.00 години
30 вересня 2018 р.
КрНУ