WebMaster analytics tracking from Google

 Головна>Вступнику > Вступ для здобуття ступеня магістра  
КрНУ
П Р И Й О М   2020

Строки проведення вступної кампанії

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальностями 011 "Освітні, педагогічні науки", 014.09 "Середня освіта (Інформатика)", а також для здобуття ступеня магістра на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за всіма спеціальностями, крім 081 "Право", за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

Етапи вступної компанії Денна форма Заочна форма

Початок прийому заяв та документів 01 липня 2020 р.
Закінчення прийому заяв та документів 26 липня 2020 р.
Строки проведення вступних випробувань 27 липня по 02 серпня 2020 р.
Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення не пізніше
04 серпня 2020 р.
Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не пізніше
06 серпня 2020 р.
Строк виконання вступниками, які отримали рекомендації до зарахування, вимог до зарахування на місця державного замовлення до 18:00 години
05 серпня 2020 р.
Строк виконання вступниками, які отримали рекомендації до зарахування, вимог до зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб до 18:00 години
15 серпня 2020 р.
Строк зарахування вступників, які отримали рекомендації до зарахування та виконали вимоги до зарахування, на місця:
– державного замовлення
– за кошти фізичних та/або юридичних осібне пізніше 06 серпня 2020 р.;
не пізніше 15 жовтня 2020 р.

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю 081 "Право"

Етапи вступної компанії Денна форма Заочна форма

Строки реєстрації для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування з 06 травня
до 18:00 години
03 червня 2020 р.
Складання додаткового вступного випробування 06 – 29 травня 2020 р.
Строки прийому заяв та документів, які вступають на основі вступних іспитів 17 – 25 червня 2020 р.
Строки прийому заяв та документів, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування 05 – 22 липня 2020 р.
Основна сесія єдиного вступного іспиту 01 липня 2020 р.
Основна сесія єдиного фахового вступного випробування 03 липня 2020 р.
Складання додаткового вступного випробування для вступників, які вже складали єдиний вступний іспит та єдине фахове вступне випробування 05 – 26 липня 2020 р.
Оприлюднення рейтингових списків вступників, які рекомендовані до зарахування на місця державного замовлення не пізніше
05 серпня 2020 р.
Строк виконання вступниками, які отримали рекомендації до зарахування на місця державного замовлення, вимог до зарахування до 18:00 години
10 серпня 2020 р.
Строк виконання вступниками, які отримали рекомендації до зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, вимог до зарахування до 18:00 години
15 серпня 2020 р.
Строк зарахування вступників, які отримали рекомендації до зарахування на місця державного замовлення та виконали вимоги до зарахування до 12:00 години
11 серпня 2020 р.
Переведення на вакантні місця державного замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб не пізніше
15 серпня 2020 р.
Строк зарахування вступників, які отримали рекомендації до зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб та виконали вимоги до зарахування до 18:00 години
15 жовтня 2020 р.

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за всіма спеціальностями, крім спеціальностей 011 "Освітні, педагогічні науки", 014.09 "Середня освіта (Інформатика)", 081 "Право"

Етапи вступної компанії Денна форма Заочна форма

Строки реєстрації для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови з 06 травня
до 18:00 години
03 червня 2020 р.
Складання додаткового вступного випробування 06 - 29 травня 2020 р.
Строки прийому заяв та документів, які вступають на основі вступних іспитів 17 - 25 червня 2020 р.
Строки прийому заяв та документів, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та фахового випробування 05 - 22 липня 2020 р.
Основна сесія єдиного вступного іспиту 01 липня 2020 р.
Строки проведення фахових випробувань 05 - 26 липня 2020 р.
Оприлюднення рейтингових списків вступників, які рекомендовані до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 05 серпня 2020 р.
Строк виконання вступниками, які отримали рекомендації до зарахування на місця державного замовлення, вимог для зарахування до 18:00 години 10 серпня 2020 р.
Строк виконання вступниками, які отримали рекомендації до зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, вимог до зарахування до 18:00 години 15 серпня 2020 р.
Строк зарахування вступників, які отримали рекомендації до зарахування на місця державного замовлення та виконали вимоги до зарахування до 12:00 години 11 серпня 2020 р.
Строк зарахування вступників, які отримали рекомендації до зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб та виконали вимоги до зарахування до 18:00 години 15 жовтня 2020 р.

Строки додаткового прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання для здобуття ступеня магістра на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за всіма спеціальностями та на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за всіма спеціальностями, крім спеціальностей 011 "Освітні, педагогічні науки", 014.09 "Середня освіта (Інформатика)", виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб

Етапи вступної компанії Денна форма Заочна форма

Перший етап
Початок прийому заяв та документів 01 вересня 2020 р.
Закінчення прийому заяв та документів 02 жовтня 2020 р.
Строки проведення вступних випробувань 05 – 10 жовтня 2020 р.
Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування, виконання вимог до зарахування та зарахування не пізніше
17 жовтня 2020 р.
Другий етап
Початок прийому заяв та документів 01 листопада 2020 р.
Закінчення прийому заяв та документів 21 листопада 2020 р.
Строки проведення вступних випробувань 23 – 27 листопада 2020 р.
Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування, виконання вимог до зарахування та зарахування не пізніше
30 листопада 2020 р.
КрНУ