WebMaster analytics tracking from Google

 Головна>Вступнику > Вступ після закінчення коледжу, технікуму

П Р И Й О М   2022

ВСТУП
після закінчення коледжу, технікуму, вищого професійного училища

Приймальна комісія Університету допускає до участі у конкурсному відборі для здобуття ступеня бакалавра вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, які подають результати вступних випробувань у формі національного мультипредметного тесту або зовнішнього незалежного оцінювання з двох конкурсних предметів.

Для конкурсного відбору осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста вступають для здобуття ступеня бакалавра, зараховуються бали:

1) для вступу на місця державного (регіонального) замовлення - національного мультипредметного тесту з української мови або зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 років з української мови та літератури/української мови (перший предмет) та національного мультипредметного тесту з математики або зовнішнього незалежного оцінювання з математики 2019-2021 років (другий предмет);

2) для вступу на місця за кошти фізичних або юридичних осіб - визначеного Правилами прийому одного предмету національного мультипредметного тесту або зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 років (перший предмет) та одного предмету національного мультипредметного тесту або зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 років на вибір вступника (другий предмет).

Перелік конкурсних предметів та мінімальне значення кількості балів з кожного предмету для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста визначено в додатку 6 Правил прийому. Замість результатів зовнішнього незалежного оцінювання з української мови можуть використовуватись результати незалежного оцінювання з української мови і літератури.

У передбачених Правилами прийому випадках, результати індивідуальної усної співбесіди з тих самих предметів зараховуються замість національного мультипредметного тесту.

Особи, які вступають для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, можуть зараховуватись за державним (регіональним) замовленням на перший курс за скороченим терміном навчання лише в разі вступу на ту саму або споріднену в межах галузі знань спеціальність, а також на спеціальності, зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка (додаток 4).

1. Вартість навчання після закінчення коледжу, технікуму, вищого професійного училища .

2. Документи для вступу.

3. Календар вступника.

4. Формування конкурсного бала.

5. Категорії вступників.