WebMaster analytics tracking from Google

 Головна>Вступнику > Вступ після закінчення коледжу, технікуму  
КрНУ
П Р И Й О М   2019

ВСТУП
після закінчення коледжу, технікуму, вищого професійного училища

На навчання для здобуття ступеня бакалавра Університет приймає на перший курс (зі скороченим терміном навчання) або на другий курс (з нормативним терміном навчання) на вакантні місця ліцензованого обсягу осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста. Прийом вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра за всіма спеціальностями, крім 051 "Економіка" та спеціальностей галузі знань 07 "Управління та адміністрування", здійснюється за результатами фахових випробувань з урахуванням середнього бала диплома молодшого спеціаліста та балів за успішне закінчення підготовчих курсів Університету.

Прийом вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю 051 "Економіка" та спеціальностями галузі знань 07 "Управління та адміністрування" на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, здійснюється за результатами вступних випробувань у формі зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури та фахового випробування. У 2019 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури 2017, 2018 та 2019 років.

Особа може вступити до Університету для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження фахового випробування з урахуванням середнього бала диплома молодшого спеціаліста та додаткових балів, визначених Правилами прийому. Фінансування підготовки цієї категорії здобувачів вищої освіти в Університеті здійснюється згідно з абзацом другим пункту 3.3. Правил прийому.

1. Вартість навчання після закінчення коледжу, технікуму, вищого професійного училища .

2. Документи для вступу.

3. Календар вступника.

4. Формування конкурсного бала.

КрНУ