WebMaster analytics tracking from Google

 Головна>Абітурієнту > Вступ після закінчення коледжу, технікуму  
КрНУП Р И Й О М   2017

ВСТУП
після закінчення коледжу, технікуму

На навчання для здобуття ступеня бакалавра Університет приймає на перший курс (зі скороченим терміном навчання) або на другий курс (з нормативним терміном навчання) на вакантні місця ліцензованого обсягу осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста. Прийом на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра здійснюється за результатами фахових вступних випробувань з урахуванням середнього бала диплома молодшого спеціаліста та балів за успішне закінчення підготовчих курсів Університету.

Особа може вступити до Університету для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження фахового вступного випробування з урахуванням середнього бала диплома молодшого спеціаліста та додаткових балів, визначених цими Правилами прийому. Фінансування підготовки цієї категорії здобувачів вищої освіти в Університеті здійснюється згідно з абзацом третім пункту 3.2. Правил прийому.

1. Документи для вступу.

2. Календар вступника.

3. Формування конкурсного бала.

КрНУ