WebMaster analytics tracking from Google

 Головна>Вступнику > Вступ після закінчення коледжу, технікуму

П Р И Й О М   2023

ВСТУП
після закінчення коледжу, технікуму, вищого професійного училища

Приймальна комісія Університету допускає до участі у конкурсному відборі для здобуття ступеня бакалавра вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра, які подають результати вступних випробувань у формі НМТ або ЗНО, Egzamin maturalny (далі - матуральний іспит), творчого конкурсу, співбесіди або розгляду мотиваційних листів в передбачених цими Правилами прийому випадках.

Для конкурсного відбору осіб зараховуються бали: НМТ 2023 року, або НМТ 2022 року, або ЗНО 2020-2021 років з двох конкурсних предметів (перший, другий предмети); або творчого конкурсу зі спеціальності 022 "Дизайн"; матурального іспиту з двох основних предметів (польська мова, математика) та одного додаткового предмету (іноземна мова, або історія, або біологія, або фізика та астрономія, або хімія за вибором вступника) для громадян Республіки Польща.

Результати ЗНО 2020-2021 років з української мови і літератури/ української мови, математики, історії України, іноземної мови, біології, фізики, хімії, за бажанням вступника можуть бути зараховані замість результатів з відповідних навчальних предметів НМТ 2023 року або НМТ 2022 року, якщо різниця балів НМТ та ЗНО з відповідного предмета не перевищує 15 балів.

Для конкурсного відбору осіб на місця виключно за кошти фізичних або юридичних осіб, які на основі ПЗСО та НРК5 вступають на перший курс для здобуття ступеня бакалавра за спеціальностями, яким надається особлива підтримка (додаток 4), використовуються результати розгляду мотиваційних листів.

Конкурсний бал для вступу на основі ПЗСО за спеціальністю 081 "Право" не може бути менше 140 балів (120 балів для вступу на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб).

Вступники можуть подати у сукупності за всіма основами вступу до п'яти заяв на місця державного та регіонального замовлення та до двадцяти заяв за всіма джерелами фінансування.

1. Вартість навчання після закінчення коледжу, технікуму, вищого професійного училища .

2. Документи для вступу.

3. Календар вступника.

4. Формування конкурсного бала.

5. Категорії вступників.