WebMaster analytics tracking from Google

 Головна>Вступнику > Вступ після закінчення коледжу, технікуму  
КрНУ
П Р И Й О М   2018

ВСТУП
після закінчення коледжу, технікуму, вищого професійного училища

На навчання для здобуття ступеня бакалавра Університет приймає на перший курс (зі скороченим терміном навчання), або на другий курс (на вакантні місця ліцензованого обсягу), які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста. Прийом на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра здійснюється за результатами фахових випробувань з урахуванням середнього бала диплома молодшого спеціаліста.

Особи, які вступають для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, можуть зараховуватись за державним замовленням лише в разі вступу на ту саму або споріднену в межах галузі знань спеціальність, а також на спеціальності, зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка (додаток 4 Правил прийому).

1. Вартість навчання після закінчення коледжу, технікуму, вищого професійного училища .

2. Документи для вступу.

3. Календар вступника.

4. Формування конкурсного бала.

КрНУ