WebMaster analytics tracking from Google

 Головна>Вступнику > Вступ після закінчення коледжу, технікуму
КрНУ
П Р И Й О М   2021

ВСТУП
після закінчення коледжу, технікуму, вищого професійного училища

Університет приймає на перший курс (зі скороченим терміном навчання), або на другий курс (на вакантні місця ліцензованого обсягу), вступників, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста. Конкурсний відбір здійснюється за результатами вступних випробувань - у формі ЗНО з української мови і літератури або української мови, математики або історії України, іноземної мова або біології, або географії, або фізики, або хімії та фахового випробування.

Особи, які вступають для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра, можуть зараховуватись за державним (регіональним) замовленням на перший курс за скороченим терміном навчання лише в разі вступу на ту саму або споріднену в межах галузі знань спеціальність, а також на спеціальності, зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка (додаток 4).

1. Вартість навчання після закінчення коледжу, технікуму, вищого професійного училища .

2. Документи для вступу.

3. Календар вступника.

4. Формування конкурсного бала.

5. Категорії вступників.

КрНУ