WebMaster analytics tracking from Google

 Головна>Вступнику > Вступ після закінчення загальноосвітньої середньої школи  
КрНУ

П Р И Й О М   2019

ДОКУМЕНТИ

які подає абітурієнт при вступі
на базі повної загальної середньої освіти за ступенем бакалавра до
Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

- оригінал паспорта та копії 1, 2, 11-ї сторінок;

- копія військового квитка або посвідчення про приписку - для військовозобов'язаних;

- документ державного зразка про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;

- сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2016, 2017 або 2018 році, крім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов. Оцінки з англійської, французької, німецької та іспанської мов приймаються лише з сертифікатів ЗНО 2018 року.

- чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см без куточка;

- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

- копії документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами-1 (за наявності).

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами
приймальною комісією Університету

Увага! Копії документів без пред'явлення оригіналів не приймаються.

КрНУ