WebMaster analytics tracking from Google

 Головна>Абітурієнту > Вступ за ступенем магістра  
КрНУП Р И Й О М   2017

ДОКУМЕНТИ

які подає вступник для здобуття освітнього ступеня магістра

- оригінал паспорта та копії 1, 2, 11-ї сторінок;

- копія військового квитка або посвідчення про приписку - для військовозобов'язаних;

- документ державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) і копію додатка до нього;

- чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см без куточка;

- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами
приймальною комісією Університету
або в установленому законодавством порядку.

Копії документів без пред'явлення оригіналів не приймаються.


КрНУ