WebMaster analytics tracking from Google

 Головна>Вступнику > Вступ за ступенем магістра  
КрНУ
П Р И Й О М   2020

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ

що подає вступник для здобуття освітнього ступеня магістра

- документ (один з документів), що посвідчує особу, передбачений законом України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її соціальний статус" та його дві копії;

- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (2 примірники);

- копія військово-облікового документа для військовозобов'язаних (крім випадків, передбачених законодавством);

- документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

- екзаменаційний листок єдиного фахового вступного випробування/єдиного вступного іспиту (у визначених Правилами прийому випадках);

- чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см без куточка;

- карта підтримки вступника (за наявності).

Копії документів, що засвідчують підстави для надання cпеціальних умов щодо участі в конкурсному відборі під час вступу для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 "Право" беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів в Університеті (замість єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей) та під час вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за всіма спеціальностями, крім спеціальностей 011 "Освітні, педагогічні науки", 014.09 "Середня освіта (Інформатика)" (замість єдиного вступного іспиту з іноземної мови) відповідно до пункту 7.11 Правил прийому вступник подає особисто під час подання документів у паперовій формі у визначені цими Правилами прийому або відповідно до них терміни. Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов для участі у конкурсі за іспитами, унеможливлюють їх реалізацію.

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами
приймальною комісією Університету


Увага! Копії документів без пред'явлення оригіналів не приймаються.

КрНУ