WebMaster analytics tracking from Google

 Головна>Вступнику > Вступ за ступенем магістра  
КрНУП Р И Й О М   2018

ДОКУМЕНТИ

які подає вступник для здобуття освітнього ступеня магістра

- документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього;

- екзаменаційний листок єдиного фахового вступного випробування (для спеціальностей: 051 Економіка, 053 Психологія, 061 Журналістика, 081 Право, 242 Туризм);

- оригінал паспорта та копії 1, 2, 11-ї сторінок;

- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.

- військовий квиток або посвідчення про приписку до призовної дільниці (для вступників на денну форму навчання);

- чотири фотокартки (розміром 3х4 см, кольорові, без куточка);

- оригінали та завірені копії документів, які підтверджують пільги (подаються особисто).Усі копії документів засвідчуються за оригіналами
приймальною комісією Університету

Увага! Копії документів без пред'явлення оригіналів не приймаються.

КрНУ