WebMaster analytics tracking from Google

 Головна>Вступнику > Вступ після закінчення загальноосвітньої середньої школи  
КрНУ

П Р И Й О М   2019

Формування конкурсного бала вступника

на базі повної загальної середньої освіти

Для конкурсного відбору осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти для здобуття ступеня бакалавра, конкурсний бал обчислюється за формулою:

Конкурсний бал (КБ) = К1 × П1 + К2 × П2 + К3 × П3 + К4 × А + К5 × ОУ,

де П1, П2 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого та другого предметів;
П3 – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту або творчого конкурсу з третього предмета ;
А – середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений у шкалу від 100 до 200 балів відповідно до таблиці переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу від 100 до 200 балів (додаток 6 Правил прийому);
ОУ – бал за особливі успіхи.
Невід’ємні вагові коефіцієнти К1, К2, К3 зазначено в додатку 5 до Правил прийому; К4 = 0,10; К5 = 0.
Сума коефіцієнтів К1, К2, К3, К4, К5 для кожної конкурсної пропозиції дорівнює 1.

Конкурсний бал при розрахунках округлюється з точністю до 0,001.
Призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2017 року з базових предметів, призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України 2017 року останній доданок встановлюється рівним 10 (К5×ОУ = 10), а якщо КБ вступника при цьому перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200.

Остаточно конкурсний бал балансується на регіональний (РК), галузевий (ГК), сільський (СК) та першочерговий (ПЧК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток, причому:
– РК дорівнює 1,02;
– ГК дорівнює 1,02 для поданих заяв з пріоритетностями 1, 2 на спеціальності ( спеціалізації), які передбачені в додатку 4 цих Правил прийому, та 1,00 в інших випадках;
СК дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у сільських населених пунктах, які здобули повну загальну середню освіту у навчальних закладах, що знаходяться на території населених пунктів сільської місцевості, у рік вступу, та 1,00 в інших випадках;
– ПЧК дорівнює 1,00.

Якщо після балансування конкурсний бал перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200.

КрНУ