WebMaster analytics tracking from Google

 Головна>Вступнику > Вступ після закінчення загальноосвітньої середньої школи  
КрНУП Р И Й О М   2018

Формування конкурсного балу

вступників на базі ОКР молодшого спеціаліста

Для конкурсного відбору осіб, які вступають до Університету для здобуття ступеня бакалавра за скороченими термінами підготовки на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, конкурсний бал обчислюється як сума балів, отриманих на фаховому випробуванні, та середнього балу додатку до диплома молодшого спеціаліста.

Фахове випробування оцінюється за 200-бальною шкалою оцінювання знань (від 0 до 200 балів). Складання фахового випробування вважається успішним, якщо вступник набрав на випробуванні не менше 100 балів.

Особам з числа професійно орієнтованої молоді, які в рік вступу успішно закінчили підготовчі курси Університету, при вступі на навчання за ступенем бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на спеціальності, зазначені в додатку 4 Правил прийому, до конкурсного балу можуть нараховуватись до 10 балів.

КрНУ