WebMaster analytics tracking from Google

 Головна>Вступнику > Вступ після закінчення загальноосвітньої середньої школи  
КрНУ

П Р И Й О М   2019

Формування конкурсного балу

вступників на базі ОКР молодшого спеціаліста

Для конкурсного відбору осіб, які вступають до Університету для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за всіма спеціальностями, крім 051 "Економіка" та спеціальностей галузі знань 07 "Управління та адміністрування", конкурсний бал обчислюється як сума балів, отриманих на фаховому випробуванні, та середнього балу додатку до диплома молодшого спеціаліста.

Для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спеціальністю 051 «Економіка» та спеціальностями галузі знань 07 «Управління та адміністрування» конкурсний бал розраховується за формулою:

Конкурсний бал (КБ) = П1 + П2,

де П1 - оцінка зовнішнього незалежного оцінювання або вступного іспиту з української мови і літератури, П2 - оцінка фахового випробування.

Фахове випробування оцінюється за 200-бальною шкалою оцінювання знань (від 0 до 200 балів). Складання фахового випробування вважається успішним, якщо вступник набрав на випробуванні не менше 100 балів.

Особам з числа професійно орієнтованої молоді, які в рік вступу успішно закінчили підготовчі курси Університету, при вступі на навчання за ступенем бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на спеціальності, зазначені в додатку 4, до конкурсного балу можуть нараховуватись до 10 балів.

КрНУ