WebMaster analytics tracking from Google

 Головна>Вступнику > Вступ для здобуття ступеня магістра
КрНУ
П Р И Й О М   2021

ВСТУП
для здобуття ступеня магістра

Прийом вступників на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, а також для здобуття ступеня магістра на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) здійснюється за результатами вступних випробувань:

1) для вступу за спеціальністю 081 "Право":

- єдиного вступного іспиту з іноземної мови у формі тесту з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська), складеного у 2020 та 2021 роках, або вступного іспиту, передбаченого у пункті 15 розділу VII цих Правил прийому;

- єдиного фахового вступного випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей, складовими якого є тест з права та тест загальної навчальної правничої компетентності, складеного у рік вступу, або вступного іспиту у випадках, передбачених у пункті 15 розділу VII Правил прийому.

2) для вступу за всіма спеціальностями, крім спеціальності 081 "Право", вступників на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти:

- єдиного вступного іспиту з іноземної мови у формі тесту з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська) (крім випадків, передбачених цими Правилами прийому), складеного у 2020 та 2021 роках, або вступного випробування з іноземної мови (у випадках, передбачених Правилами прийому);

- фахового випробування з урахуванням середнього балу документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, та балів карти підтримки вступника.

1. Вартість першого семестру навчання за контрактом у гривнях для студентів першого курсу 2021/22 н.р. ОС Маґістра

2. Документи для вступу.

3. Календар вступника.

4. Формування конкурсного бала.

5. Категорії вступників.

КрНУ