WebMaster analytics tracking from Google

 Головна>Абітурієнту > Вступ для здобуття ступеня магістра  
КрНУП Р И Й О М   2018

ВСТУП
для здобуття ступеня магістра

На навчання для здобуття ступеня магістра Університет приймає осіб, які здобули ступінь бакалавра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) за відповідною спеціальністю.

Прийом на основі ступеня бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) на навчання для здобуття ступеня магістра здійснюється за результатами фахових вступних випробувань, для вступу за спеціальністю 081 "Право" - у формі єдиного фахового вступного іспиту з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання відповідно до встановленого Правилами прийому порядку з урахуванням середнього бала диплома бакалавра та балів картки підтримки вступника (за наявності).

Особа може вступити до Університету для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), за умови успішного проходження додаткового вступного випробування з урахуванням середнього бала диплома бакалавра та балів картки підтримки вступника (за наявності).

Додаткове вступне випробування передує вступному іспиту з іноземної мови, фаховому випробуванню та оцінюється за 2-бальною шкалою ("зараховано" або "не зараховано").

Особи, які за результатами складання додаткового вступного випробування отримали "не зараховано", до участі у подальших випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.1. Документи для вступу.

2. Календар вступника.

4. Формування конкурсного бала.

КрНУ