WebMaster analytics tracking from Google

 Головна>Вступнику > Вступ для здобуття ступеня магістра  
КрНУП Р И Й О М   2018

ВСТУП
для здобуття ступеня магістра

Приймальна комісія Університету допускає до участі у конкурсному відборі для здобуття ступеня магістра за всіма спеціальностями окрім спеціальностей 081 "Право", 051 "Економіка", 053 "Психологія", 061 "Журналістика", 242 "Туризм" вступників на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за відповідною спеціальністю, які подають результати:
- вступного іспиту з іноземної мови або єдиного вступного іспиту з іноземної мови у формі тесту з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська);
- фахового випробування з урахуванням середнього балу документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, та балів карти підтримки вступника.

Вступний іспит з іноземної мови та фахове випробування проводяться в Університеті. Вступний іспит з іноземної мови передує фаховому випробуванню.

Додаткове вступне випробування передує вступному іспиту з іноземної мови, фаховому випробуванню та оцінюється за 2-бальною шкалою ("зараховано" або "не зараховано").

Особи, які за результатами складання додаткового вступного випробування отримали "не зараховано", до участі у подальших випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.

Приймальна комісія Університету допускає до участі у конкурсному відборі для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» вступників на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), які подають результати:
– єдиного вступного іспиту з іноземної мови у формі тесту з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська);
– єдиного фахового вступного випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей, складовими якого є тест з права та тест загальної навчальної правничої компетентності.

Приймальна комісія Університету допускає до участі у конкурсному відборі для здобуття ступеня магістра за спеціальностями 051 «Економіка», 053 «Психологія», 061 «Журналістика», 242 «Туризм» вступників на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), здобутого за відповідною спеціальністю, які подають результати:
– єдиного вступного іспиту з іноземної мови у формі тесту з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська);
– фахового випробування з урахуванням середнього балу документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, та балів карти підтримки вступника.

Особа може вступити до Університету для здобуття ступеня магістра, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), за умови успішного проходження додаткового вступного випробування.


1. Документи для вступу.

2. Календар вступника.

3. Формування конкурсного бала.

4. Порядок організації та проведення вступних випробувань для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти .
КрНУ