WebMaster analytics tracking from Google

 Головна КрНУ> Вступ - 2023 > Вступ для здобуття ступеня магістра

П Р И Й О М   2023

ВСТУП
для здобуття ступеня магістра

Приймальна комісія Університету допускає до участі у конкурсному відборі для здобуття ступеня магістра за спеціальностями галузей знань 05 "Соціальні та поведінкові науки", 07 "Управління та адміністрування", 08 "Право" вступників на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, які подають результати ЄВІ 2023 та ЄФВВ 2023 року.

У передбачених Правилами прийому випадках замість результатів ЄВІ (обох компонентів) використовуються результати співбесіди з іноземної мови, замість результатів ЄФВВ - результат фахового іспиту.

Приймальна комісія Університету допускає до участі у конкурсному відборі для здобуття ступеня магістра за всіма спеціальностями, крім спеціальностей галузей знань 05 "Соціальні та поведінкові науки", 07 "Управління та адміністрування", 08 "Право" вступників на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, які подають результати ЄВІ 2023 та фахового іспиту.

Для конкурсного відбору осіб на місця виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб зі спеціальностей, які визначені Переліком спеціальностей, яким надається особлива підтримка (додаток 4), використовуються тільки результати розгляду мотиваційних листів.

Під час вступу для здобуття вищої освіти виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на конкурсні пропозиції, які згідно з Правилами прийому передбачають складання ЄВІ та/або ЄФВВ (крім спеціальностей 081 "Право"), вступники можуть за їх вибором або подати результат(-и) ЄВІ та/або ЄФВВ, або скласти відповідну (-ий, -і) співбесіду та/або фаховий іспит.

Фаховий іспит проводиться в Університеті.

Складання фахового іспиту для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра вважається успішним, якщо вступник набрав на випробуванні не менше 100 балів.

Складання співбесіди з іноземної мови для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра вважається успішним, якщо вступник набрав не менше 100 балів.

1. Вартість першого семестру навчання за контрактом у гривнях для студентів першого курсу 2023/24 н.р. ОС Маґістра

2. Документи для вступу.

3. Календар вступника.

4. Формування конкурсного бала.

5. Категорії вступників.