WebMaster analytics tracking from Google

 Головна КрНУ> Вступ - 2022> Вступ для здобуття ступеня магістра

П Р И Й О М   2022

ВСТУП
для здобуття ступеня магістра

Прийом вступників на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, а також для здобуття ступеня магістра на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) здійснюється за результатами вступних випробувань:

1) для вступу за спеціальністю 081 «Право» – результатів магістерського комплексного тесту, або результати тесту з права єдиного фахового вступного випробування з права та результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови 2019-2021 років (у будь-яких комбінаціях). Результати єдиного фахового вступного випробування з права та результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови 2019-2021 років за бажанням вступника можуть бути зараховані замість оцінок магістерського комплексного тесту з права та іноземної мови відповідно, якщо різниця балів єдиного фахового вступного випробування та єдиного вступного іспиту та магістерського комплексного тесту з відповідних складових не перевищує 15 балів.

2) для вступу за спеціальностями галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 28 «Публічне управління та адміністрування»:

– магістерського тесту навчальної компетентності;

–фахового іспиту.

Вступники на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) можуть за їх вибором або подати результат магістерського тесту навчальної компетентності, або скласти індивідуальну усну співбесіду з іноземної мови.

3) для вступу за всіма спеціальностями, крім спеціальностей галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 08 «Право», вступників на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти:

– фахового іспиту при вступі на місця державного або регіонального замовлення;

– результати розгляду мотиваційних листів при вступі на місця за кошти фізичних або юридичних осіб.1. Вартість першого семестру навчання за контрактом у гривнях для студентів першого курсу 2022/23 н.р. ОС Маґістра

2. Документи для вступу.

3. Календар вступника.

4. Формування конкурсного бала.

5. Категорії вступників.