WebMaster analytics tracking from Google

 Головна>Вступнику > Вступ для здобуття ступеня магістра  
КрНУ


П Р И Й О М   2021

ВСТУП
для здобуття ступеня магістра

На навчання для здобуття ступеня магістра Університет приймає осіб, які здобули ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).

Прийом вступників на навчання для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) здійснюється за результатами вступних випробувань:

1) для вступу за спеціальністю 081 "Право" - у формі єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей;

2) для вступу за всіма спеціальностями, крім спеціальностей 011 "Освітні, педагогічні науки", 014.09 "Середня освіта (Інформатика)", 081 "Право" - у формі єдиного вступного іспиту з іноземної мови та фахового випробування з урахуванням середнього балу документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, та балів карти підтримки вступника.

3) для вступу за спеціальностями 011 "Освітні, педагогічні науки", 014.09 "Середня освіта (Інформатика)" вступників на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, а також за всіма спеціальностями, окрім спеціальності 081 "Право", вступників на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за кошти фізичних та/або юридичних осіб за відповідною спеціальністю - у формі вступного іспиту з іноземної мови або єдиного вступного іспиту з іноземної мови та фахового випробування з урахуванням середнього балу документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, та балів карти підтримки вступника.

Особа може вступити до Університету для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), здобутого за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження вступних випробувань, складених у рік вступу та балів картки підтримки вступника (за наявності).

1. Документи для вступу.

2. Календар вступника.

3. Категорії вступників.

4. Формування конкурсного бала.

5. Реєстрація на ЄВІ та ЄФВВ.

КрНУ