WebMaster analytics tracking from Google

 Головна КрНУ>Вступ 2023> Вступ після закінчення загальноосвітньої середньої школи

П Р И Й О М   2023

Вступникам
на базі повної загальної середньої освіти

Приймальна комісія Університету допускає до участі у конкурсному відборі для здобуття ступеня бакалавра вступників на основі повної загальної середньої освіти (ПЗСО), які подають результати вступних випробувань у формі НМТ або ЗНО, Egzamin maturalny (далі - матуральний іспит), творчого конкурсу, співбесіди або розгляду мотиваційних листів в передбачених цими Правилами прийому випадках.

Для конкурсного відбору осіб, які на основі ПЗСО вступають для здобуття ступеня бакалавра, зараховуються бали: НМТ 2023 року, або НМТ 2022 року, або ЗНО 2020-2021 років з трьох конкурсних предметів (перший, другий, третій предмети), або творчого конкурсу зі спеціальності 022 "Дизайн"; матурального іспиту з двох основних предметів (польська мова, математика) та одного додаткового предмету (іноземна мова, або історія, або біологія, або фізика та астрономія, або хімія за вибором вступника) для громадян Республіки Польща.

Результати ЗНО 2020-2021 років з української мови і літератури/ української мови, математики, історії України, іноземної мови, біології, фізики, хімії, за бажанням вступника можуть бути зараховані замість результатів з відповідних навчальних предметів НМТ 2023 року або НМТ 2022 року, якщо різниця балів НМТ та ЗНО з відповідного предмета не перевищує 15 балів.

Для конкурсного відбору осіб на місця виключно за кошти фізичних або юридичних осіб, які на основі ПЗСО та НРК5 вступають на перший курс для здобуття ступеня бакалавра за спеціальностями, яким надається особлива підтримка (додаток 4), використовуються результати розгляду мотиваційних листів.

Вступники на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти допускаються до конкурсного відбору на місця державного (регіонального) замовлення та можуть бути рекомендовані або переведені на такі місця в разі наявності конкурсного бала не менше 130,000.

Конкурсний бал для вступу на основі ПЗСО за спеціальністю 081 "Право" не може бути менше 140 балів (120 балів для вступу на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб).

Вступники можуть подати у сукупності за всіма основами вступу до п'яти заяв на місця державного та регіонального замовлення та до двадцяти заяв за всіма джерелами фінансування.

1. Вартість навчання на базі повної загальної середньої освіти

2. Документи для вступу

3. Формування конкурсного бала вступника

4. Календар вступника

5. Категорії вступників