WebMaster analytics tracking from Google

 Головна>Вступнику> Вступ після закінчення загальноосвітньої середньої школи  
КрНУ


П Р И Й О М   2021

Вступникам
на базі повної загальної середньої освіти

На навчання для здобуття ступеня бакалавра Університет приймає осіб з повною загальною середньою освітою за результатами зовнішнього незалежного оцінювання знань і вмінь вступників та рівня їх творчих або фізичних здібностей з урахуванням середнього бала документа про повну загальну середню освіту та бала за особливі успіхи (призери IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів).

У 2020 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2017, 2018, 2019 та 2020 років, крім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов. Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник має право подавати оцінку із сертифікатів 2018 - 2020 років з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний розсуд.

Конкурсний бал для вступу на основі повної загальної освіти за спеціальністю 081 "Право" не може бути менше 140 балів.

Вступники можуть подати до п'яти заяв на місця державного замовлення на відкриті та закриті (фіксовані) конкурсні пропозиції. Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних або юридичних осіб не обмежується.

Особам, які є членами збірних команд України, які брали участь у міжнародних олімпіадах (відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України), Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських ігор (за поданням Міністерства культури, молоді та спорту України) зараховуються оцінки по 200 балів з двох вступних випробувань за вибором вступника.

Призерам та переможцям чемпіонату Європи та чемпіонату Світу з олімпійських видів спорту (у тому числі серед школярів), всесвітньої Гімназіади, чемпіонатів України (з олімпійських видів спорту) під час вступу на навчання за спеціальністю 014.11 "Середня освіта (Фізична культура)", останній доданок встановлюється рівним 10, а якщо конкурсний бал вступника при цьому перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200. Документом, що підтверджує статус призера або переможця зазначених змагань, є диплом (грамота, сертифікат тощо), виданий організаторами змагань з визначенням прізвища, імені особи, назви змагань, дати, місця їх проведення, зайнятого місця та результату.

Призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад в рік вступу з базових предметів в рік вступу на спеціальності, визначені Переліком спеціальностей, яким надається особлива підтримка (додаток 4) останній доданок встановлюється рівним 10, а якщо конкурсний бал вступника при цьому перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200. Інформацію про них приймальна комісія отримує з ЄДЕБО.

Учасникам Всеукраїнської олімпіади Університету для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти зі спеціальностей, визначених Переліком спеціальностей, яким надається особлива підтримка (додаток 4), нараховуються додаткові бали до оцінки сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з одного відповідного предмета під час розрахунку конкурсного бала в Університеті в обсязі від 1 до 20 балів, але не вище 200 балів за предмет.

1. Вартість навчання на базі повної загальної середньої освіти

2. Календар вступника на базі повної загальної середньої освіти

3. Формування конкурсного бала вступника на базі повної загальної середньої освіти

4. Документи, які подає вступник на базі повної загальної середньої освіти

5. Категорії вступників

6. Регламент проведення творчого конкурсу при вступі на навчання за спеціальністю 022 – Дизайн, спеціалізації: «Графічний дизайн та реклама», «Дизайн середовища»

КрНУ