WebMaster analytics tracking from Google

 Головна>Вступнику> Вступ після закінчення загальноосвітньої середньої школи
КрНУ
П Р И Й О М   2021

Вступникам
на базі повної загальної середньої освіти

Приймальна комісія Університету допускає до участі у конкурсному відборі для здобуття ступеня бакалавра вступників на основі повної загальної середньої освіти, які подають результати вступних випробувань у формі зовнішнього незалежного оцінювання, вступних іспитів, творчих конкурсів або співбесіди в передбачених цими Правилами прийому випадках з трьох конкурсних предметів.

У 2021 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2018, 2019, 2020 та 2021 років.

Вступники на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти допускаються до конкурсного відбору на місця державного (регіонального) замовлення та можуть бути рекомендовані або переведені на такі місця в разі наявності конкурсного бала не менше 125,000.

Конкурсний бал для вступу на основі повної загальної освіти за спеціальністю 081 "Право" не може бути менше 140 балів.

Вступники можуть подати до п'яти заяв на місця державного та регіонального замовлення в фіксованих (закритих) та відкритих конкурсних пропозиціях та до тридцяти заяв на не бюджетні конкурсні пропозиції.

Особам, які є членами збірних команд України та брали участь у міжнародних олімпіадах (відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України), Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх (за поданням Міністерства культури, молоді та спорту України), зараховуються оцінки по 200 балів з двох вступних випробувань за вибором вступника.

Призерам та переможцям чемпіонату Європи та чемпіонату Світу з олімпійських видів спорту (у тому числі серед школярів), всесвітньої Гімназіади, чемпіонатів України (з олімпійських видів спорту) під час вступу на навчання за спеціальністю 014.11 "Середня освіта (Фізична культура)", останній доданок встановлюється рівним 10, а якщо конкурсний бал вступника при цьому перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200. Документом, що підтверджує статус призера або переможця зазначених змагань, є диплом (грамота, сертифікат тощо), виданий організаторами змагань з визначенням прізвища, імені особи, назви змагань, дати, місця їх проведення, зайнятого місця та результату.

Призерам (особам, нагородженим дипломами I-III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад в рік вступу з базових предметів під час вступу на спеціальності, визначені у переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка (додаток 4), останній доданок встановлюється рівним 10, а якщо конкурсний бал вступника при цьому перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200. Інформацію про них приймальні комісії отримують з ЄДЕБО.

Учасникам Всеукраїнської олімпіади Університету для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти зі спеціальностей, визначених Переліком спеціальностей, яким надається особлива підтримка (додаток 4), нараховуються додаткові бали до оцінки сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з одного відповідного предмета під час розрахунку конкурсного бала в Університеті в обсязі від 1 до 20 балів, але не вище 200 балів за предмет.

1. Вартість навчання на базі повної загальної середньої освіти

2. Календар вступника на базі повної загальної середньої освіти

3. Формування конкурсного бала вступника на базі повної загальної середньої освіти

4. Документи, які подає вступник на базі повної загальної середньої освіти

5. Категорії вступників

6. Регламент проведення творчого конкурсу при вступі на навчання за спеціальністю 022 – Дизайн, спеціалізації: «Графічний дизайн та реклама», «Дизайн середовища»

КрНУ