Головна > Наукова діяльність > Нормативні докумети
КрНУ


Нормативні докумети

Положення про науково-дослідну частину КрНУ

Положення про науково-технічну раду КрНУ

Положення про організацію наукової та науково-технічної діяльності КрНУ

Положення про наукові школи Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

Положення про науково-дослідний центр Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

Положення про науково-дослідну лабораторію Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

Перелік напрямів наукових і науково-технічних досліджень

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 р. № 600-р "Деякі питання розвитку критичних технологій у сфері виробництва озброєння та військової техніки"

Про підготовку наукових проектів для участі у першому етапі конкурсного відбору проектів фундаментальних досліджень та прикладних досліджень і розробок, що пропонуються до виконання за рахунок видатків державного бюджету починаючи з 2015 року.

КрНУ