Головна>Абітурієнту > Рейтинг щодо зарахування на денне відділення  
КрНУ

Авторізація

Рейтинг щодо зарахування на денне відділення

Освітнiй ступінь - бакалавр на базі середньої школи

Інститут електромеханіки, енергозбереження, і систем управління
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Факультет економіки і управління
051 Економіка
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент
Факультет електроніки та комп`ютерної інженерії
014.09 Середня освіта (Інформатика)
122 Комп’ютерні науки
123 Комп’ютерна інженерія
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
171 Електроніка
Навчально-науковий інститут механіки і транспорту
131 Прикладна механіка
133 Галузеве машинобудування
274 Автомобільний транспорт
275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)
Факультет природничих наук
014.11 Середня освіта (Фізична культура)
101 Екологія
162 Біотехнології та біоінженерія
193 Геодезія та землеустрій
227 Фізична терапія, ерготерапія
Факультет права, гуманітарних наук і соціальних наук
014.01 Середня освіта (Українська мова і література / Англійська мова і література)
022 Дизайн
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
035.041 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)
053 Психологія
081 Право

КрНУ