Головна>Абітурієнту > Рейтинг щодо зарахування на денне відділення  
КрНУ
Авторізація

Рейтинг щодо зарахування на денне відділення

Освітнiй ступінь - магістр

Інститут електромеханіки, енергозбереження, і систем управління
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електричні машини і апарати
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електротехнічні системи електроспоживання
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Енергетичний менеджмент
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електромеханічні системи автоматизації та електропривод (ОНП)
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електромеханічні системи автоматизації та електропривод (ОПП)
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Комп’ютерозовані системи управління та автоматика
Факультет економіки і управління
051 Економіка
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент Менеджмент організацій і адміністрування
073 Менеджмент Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
075 Маркетинг
242 Туризм
Факультет електроніки та комп`ютерної інженерії
014.09 Середня освіта (Інформатика)
113 Прикладна математика
122 Комп`ютерні науки
123 Комп`ютерна інженерія
151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології Комп`ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва
163 Біомедична інженерія
172 Телекомунікації та радіотехніка
Навчально-науковий інститут механіки і транспорту
133 Галузеве машинобудування
274 Автомобільний транспорт
275.03 Транспортні технології
Факультет природничих наук
101 Екологія (Екологія та охорона навколишнього середовища)
101 Екологія (Екологічна біотехнологія та біоенергетика)
162 Біотехнології та біоінженерія
183 Технології захисту навколишнього середовища (Екологічна безпека)
193 Геодезія иа землеустрій (Землеустрій та кадастр)
Факультет права, гуманітарних наук і соціальних наук
011 Освітні, педагогічні науки
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
035.041 Філологія
053 Психологія
061 Журналістика
081 Право

КрНУ