Головна>Абітурієнту > Рейтинг щодо зарахування на денне відділення  
КрНУ
Авторізація

Рейтинг щодо зарахування на денне відділення

Освітнiй ступінь - бакалавр на базі молодшого спеціаліста

Інститут електромеханіки, енергозбереження, і систем управління
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Факультет економіки і управління
051 Економіка
072 Фінаннси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент
075 Маркетинг
Факультет електроніки та комп`ютерної інженерії
014.09 Середня освіта (Інформатика)
122 Комп`ютерні науки
123 Комп`ютерна інженерія
151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології
151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології
171 Електроніка
Навчально-науковий інститут механіки і транспорту
131 Прикладна механіка
133 Галузеве машинобудування
274 Автомобільний транспорт
275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)
Факультет природничих наук
014.11 Середня освіта (фізична культура)
162 Біотехнології та біоінженерія
193 Геодезія та землеустрій
Факультет права, гуманітарних наук і соціальних наук
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

КрНУ