Головна > Наукова діяльність > Конкурентноспроможні наукові розробки, відкриті для співробітництва  
КрНУ

 

    Водень добре розчинний у багатьох металах (наприклад, в одному обсязі паладію розчиняється 850 обсягів водню). Ця властивість дозволяє розглядати систему водень-метал в області техніки, зберігання, транспортування водню. Водень можна зберігати і транспортувати у вигляді твердих гідридів металів і інтерметалічних з'єднань, здатних поглинати і віддавати при нагріванні кілька сотень обсягів водню на одиницю своєї маси.
    Металлевоводні технології, які КНУ ім. М. Остроградського готовий реалізувати:
    - порошкова металургія: отримання ультрадисперсних особливо чистих порошків;
    - акумуляція водню для автомобільних двигунів на базі металлогидридів;
    - теплові насоси на базі металлогидридів, включаючи кондиціонери для транспорту і житла;
    - транспортування і зберігання водню.

    Науковий керівник: Мичковський Ю.Г., канд.тех.наук, доцент.
    Автор проекту: Мичковський Ю.Г., канд.тех.наук, доцент.
    Відповідальний виконавець: Мичковський Ю.Г., канд.тех.наук, доцент.
    

КрНУ