Головна> Підрозділи > Видавничий відділ > Порядок узгодження та затвердження навчально-методичної документації  
КрНУ

Видавничий відділ

Положення про видавничий відділ
Порядок узгодження та затвердження навчально-методичної документації

 Порядок узгодження та затвердження навчально-методичної документації


Методичні вказівки, навчальні посібники

     Методичні вказівки є нормативно-методичними документами, які входять до складу навчально-методичного комплексу дисципліни. Методичні вказівки розробляють для надання практичної допомоги студентам та організаційно-методичної допомоги викладачам. Вони мають містити стислі, конкретні, цілеспрямовані вказівки щодо порядку та методів виконання елементів навчального процесу.
     Методичні вказівки повинні бути оформлені та мати змістовну наповненість відповідно до стандартів університету „Рукопис авторський. Основні вимоги щодо оформлення” та „Нормативно-методичне забезпечення навчального процесу”.
     Розроблені методичні вказівки передають на рецензування кандидату або доктору наук, напрям роботи якого співпадає або споріднений з тематикою розроблених методичних вказівок. За умови позитивної експертної оцінки рецензент дає на методичні вказівки рецензію, де висвітлює їх стислу характеристику та аргументує необхідність видання методичних вказівок.
     Інформацію про розроблені методичні вказівки заслуховують на засіданні кафедри у вигляді співдоповіді укладача та рецензента. За умови відсутності рецензента, характеристику поданим методичним вказівкам може дати завідувач кафедри. Методичні вказівки затверджують на засіданні кафедри та складають відповідний витяг з протоколу засідання.      Розроблені методичні вказівки, рецензія і витяг з протоколу кафедри передають до навчально-методичного відділу, де перевіряється відповідність методичних вказівок робочим програмам, наявність основних структурних елементів відповідно до стандартів університету.
     Скориговані (за необхідності) методичні вказівки розглядає методична рада факультету (інституту). Методична рада проводить остаточну експертну оцінку запропонованих на розгляд методичних вказівок і, у разі позитивного висновку, затверджує їх, про що складають відповідний витяг з протоколу засідання.

     Розроблені методичні вказівки, витяг з протоколу засідання методичної ради факультету (інституту) передають до видавничого відділу, де виконують орфографічне, стилістичне коригування та перевіряють відповідність оформлення методичних вказівок.
     Для спрощення повторної перевірки виправлені методичні вказівки необхідно подавати до відповідного відділу разом з чорновим варіантом.
     На виправлені методичні вказівки виписують заявка на тиражування. Обсяг тиражування визначають за встановленими квотами для різних видів методичних вказівок.

     Остаточний варіант методичних вказівок передають до навчально-методичного відділу, для розгляду на засіданні методичної ради КрНУ. Після цього його затверджує заступник голови методичної ради (проректор з НПНТ). Роздрукована продукція розподіляється наступним чином:
 -  навчально-методичний відділ – 1 примірник для комплектації навчально-методичного комплексу дисципліни;
 -  бібліотека – 10% від накладу (для читальної зали);
 -  укладач – решта.
     Якщо на кафедрах передбачено методичні кабінети, усі примірники, отримані укладачем, можуть зберігатися на кафедрах. За необхідності, методичні вказівки можуть бути передані до бібліотеки. Один примірник обов’язково повинен входити до навчально-методичного комплексу дисципліни, яким формують та зберігають на кафедрах.

Алгоритм затвердження методичних вказівок:

  
КрНУ