Головна> Підрозділи > Видавничий відділ  
КрНУ
Видавничий відділ

Положення про видавничий відділ
Порядок узгодження та затвердження навчально-методичної документації

 Історична довідка

 

„Писание – удовольствие,
печатание – ответственность”
А.Г. Рубинштейн


     Видавничий відділ є самостійним структурним підрозділом КрНУ, який заснований 1994 року (наказ № 99-1 від 27.10. 94 р.) на базі кабінету розмножувальної техніки. Цей відділ створений при методичній раді з метою забезпечення видавництва та тиражування навчально-методичної літератури, службової документації, бланків для всіх структурних підрозділів університету. Цей підрозділ підпорядкований проректорові з науково-педагогічної роботи та новітніх технологій в освіті, доц. Сергієнку С.А. Cтруктурним підрозділом з початку його заснування керує Мержинська Тетяна Володимирівна.

     Структура видавничого відділу складається з лабораторії розмножувальної техніки, лабораторії комп’ютерних технологій, кабінету редагування та перекладу.
     Редакційно-видавнича діяльність університету розвивається в основному у трьох напрямах: тиражування та виконання палітурних робіт (брошурування, склеювання, ламінування); редагування методичної літератури та інших матеріалів і здійснення перекладів інструктивних матеріалів з російської мови українською; виконання робіт на комп’ютерах, принтерах, плотері, сканері.
     Штат співробітників видавничого відділу налічує 6 осіб: начальник відділу, два редактори-коректори, провідний фахівець, учбовий майстер, оператор копіювальної техніки.

     Технічне забезпечення відділу складається з багатопримірникового апарату "Ризограф" форматом А3, двох копіювальних апаратів типу "Canon", трьох комп'ютерів, одного сканера, лазерного та струменевого принтерів, плотера й обладнання для виконання палітурних робіт.
     За останній рік було придбане нове обладнання, а саме: багатофункціональний пристрій Xerox WorkCentre 5845 (копір + принтер + сканер), термоклейовий біндер Boway BW-920T, струменевий принтер HP OfficeJet 7110 форматом А3 та різак для паперу гільйотинний. Слід зауважити, що отримане обладнання сучасне та більш економічне, що суттєво поліпшило виробничу потужність видавничого відділу.
     Найбільший за обсягом вид робіт – копіювальні роботи, які виконують на ризографах і малопримірникових копіювальних апаратах. Слід зазначити, що з року в рік динаміка виготовлення друкованої продукції підвищується. За рік виконується близько 400 000 копій. Якщо простежити за виданням методичної літератури з усіх видів занять, то можна зробити висновки, що за місяць (за умови нормальної роботи техніки) друкується близько 40 найменувань методичної літератури, а за рік – до 500 найменувань методичних вказівок.
     Наступний напрям роботи видавничого відділу – це переклади з російської та української мов, вичитування та коректування методичних вказівок, посібників, конспектів лекцій і всіх матеріалів, які надходять до відділу. Також постійно надаються консультації для всіх співробітників і служб університету. Слід зазначити, що протягом року вичитується близько 500 найменувань рукописів. Переважну кількість становлять методичні вказівки та навчальні посібники. Також вичитуються автореферати здобувачів, відгуки та дисертаційні роботи, наукові статті, газета „З іменем Остроградського”, монографії та матеріали ліцензування спеціальностей, матеріали до конференцій, рекламні буклети та ін.
     Ще один вид діяльності видавничого відділу – це роботи на комп’ютерах, принтерах, сканерах, плотері. У кабінеті комп'ютерної верстки та друкування здійснюють роботи, які вимагають досконалого знання апаратного і програмного забезпечення ЕОМ і включають у себе такі види робіт і послуг, як набір текстів; створення та редагування навчальних документів, методичних вказівок та ін.; комп’ютерна верстка матеріалів, книг, буклетів; сканування рисунків, фотографій і логотипів; роздрукування кольорових матеріалів, фотографій, рисунків, запрошень, вітань на кольоровому струменевому принтері; редагування та роздрукування на плотері плакатів форматом А1 з текстових, графічних, креслярських редакторів. За рік роздруковується більш, ніж 30 000 копій.
      Варто зазначити, що цього року видавничий відділ був внесений до державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції, й отримав свідоцтво Державного комітету України з телебачення та радіомовлення. Це відкриває ще кращі перспективи видавничої діяльності університету і ми матимемо можливості друкувати великими накладами наукові журнали, збірники наукових праць, монографії, навчальні посібники для забезпечення освітньої діяльності університету.
     Наявність професійних, сумлінних співробітників, сучасне обладнання та високопрофесійне керівництво зумовлюють авторитет, яким користується відділ у стінах університету.

Видавничий відділ розміщений у корпусі № 10 університету.

Телефон 3-61-09

КрНУ