Головна> Підрозділи > Видавничий відділ > Положення про видавничий відділ  
КрНУ

Видавничий відділ

Положення про видавничий відділ
Порядок узгодження та затвердження навчально-методичної документації

 Положення про видавничий відділ

1. Загальні положення

     1.1. Видавничий відділ є самостійним структурним підрозділом університету і створений при методичній раді з метою забезпечення видавництва та тиражування навчально-методичної літератури, службової документації, бланків для всіх структурних підрозділів університету.
     1.2. У своїй діяльності відділ керується законами та постановами, наказами та інструкціями Міністерства освіти і науки України, Статутом університету, наказами по університету, а також цим Положенням.
     1.3. Видавничий відділ підпорядкований проректору з навчально-методичної роботи.

2. Структура видавничого відділу

     2.1. Структура і штати видавничого відділу встановлюються згідно з типовими штатами видавничих відділів вищих навчальних закладів.
     2.2. Структура видавничого відділу складається з: лабораторії розмножувальної техніки, лабораторії комп’ютерних технологій, кабінету редагування та перекладу.


     2.3. Штат видавничого відділу складається з 9 осіб: начальник відділу, два провідних фахівця, фахівець, спеціаліст, інженер 1 категорії, учбовий майстер, два оператори розмножувальної техніки, оператор електронно-обчислювальних машин.

3. Основні задачі й функції та їх розподілення

     3.1. Видавничий відділ організовує приймання та оформлення замовлень на виготовлення типографським способом друкованої продукції: методичних вказівок, навчальних посібників та збірників, бланків для всіх служб та структурних підрозділів університету.
     3.2. Забезпечує своєчасне і якісне виконання розмножувальних робіт на копіювальних апаратах.
     3.3. Здійснює на високому професійному рівні палітурні роботи (брошурування, склеювання, ламінування друкованої продукції).
     3.4. Виконує набір текстового оригіналу, сканування рисунків та тексту, роздрукування матеріалів на лазерному та струменевому принтерах.
     3.5. Виготовляє макети з авторських оригіналів і здійснює комп’ютерну верстку матеріалів.
     3.6. Здійснює переклади і редагування матеріалів.
     3.7. Підготовлює пропозиції та своєчасне списання витратних матеріалів (паперу, тонера, типографської фарби, майстер-плівки) та технічно застарілого обладнання в установленому порядку.
     3.8. Складає замовлення на придбання нових технічних засобів і витратних матеріалів.
     3.9. Підтримує постійні зв’язки з провідними фірмами, що займаються продажем та постачанням сучасної оргтехніки та витратних матеріалів.
     3.10. Бере участь у виставках та конференціях, присвячених видавничій діяльності та вдосконаленню поліграфічного обладнання та вивчення досвіду видавничої діяльності інших вузів.

4. Підпорядкованість

     4.1. Керівництво видавничим відділом здійснюється начальником видавничого відділу, який відповідає за стан усієї роботи. Начальник видавничого відділу підпорядковується проректору з навчально-методичної роботи.
     4.2. Начальник видавничого відділу призначається наказом ректора університету.
     4.3. Інші співробітники відділу призначаються та усуваються з посади наказом ректора університету за поданням начальника відділу відповідно до трудового законодавства.
     4.4. Начальнику видавничого відділу підпорядковуються провідні фахівці, фахівець, спеціаліст, інженер 1 категорії, учбовий майстер, оператори розмножувальної техніки, оператор ЕОМ.

5. Взаємовідносини

     5.1. Діяльність видавничого відділу координується з методичною радою університету.
     5.2. Видавничий відділ працює спільно з кафедрами, деканатами, іншими структурними підрозділами університету.
КрНУ