Головна>Факультети, кафедри > Вчена рада факультету  
Авторизація

Дата останнього оновлення інформації:
27.03.2020Факультет економіки і управління

Вчена рада факультету

СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ ФАКУЛЬТЕТУ ЕКОНОМІКИ І УПРАВЛІННЯ

1. ПОЧТОВЮК Андрій Борисович – декан, голова вченої ради, професор кафедри менеджменту

2. ПРЯХІНА Катерина Андріївна – заступник голови вченої ради, доцент кафедри бізнес адміністрування, маркетингу і туризму

3. СЕМЕНІХІНА Вікторія Вікторівна – заступник декана, старший викладач кафедри менеджменту

4. САКУН Леся Миколаївна – вчений секретар, доцент кафедри менеджменту

5. ХОМЕНКО Микола Макарович – завідувач кафедри менеджменту, професор

6. МАСЛАК Ольга Іванівна – завідувач кафедри економіки, професор

7. ТРУНІНА Ірина Михайлівна – завідувач кафедри бізнес адміністрування, маркетингу і туризму, професор

8. ГЛУХОВА Валентина Іванівна – завідувач кафедри обліку і фінансів, доцент

9. ЯЦЕНКО Наталя Михайлівна – доцент кафедри обліку і фінансів 10. ЦИГАН Раїса Миколаївна – старший викладач кафедри обліку і фінансів

11. ГРИШКО Наталя Євгеніївна – доцент кафедри економіки

12. КРИВОНОС Катерина Олександрівна – доцент кафедри економіки

13. ДРУЖИНІНА Вікторія Валеріївна – професор кафедри бізнес адміністрування, маркетингу і туризму

14. ЗБИРАННИК Оксана Миколаївна – голова Товариства студентів, аспірантів та молодих учених факультету, старший викладач кафедри бізнес адміністрування, маркетингу і туризму

15. РІЗНІЧЕНКО Людмила Василівна – голова профспілки співробітників факультету економіки і управління, провідний фахівець кафедри менеджменту

16. АНДРІЄНКО Марія Сергіївна – голова студентської ради факультету, студентка гр. ПУА-16-1

17. ПЛАХОТНИК Ярослав Дмитрович – голова профспілки студентів факультету, студент гр. МК-16-1