Головна>Факультети, кафедри >Склад кафедри  

Авторизація

Дата останнього оновлення інформації:
15.01.2013

Кафедра електронних апаратів

Викладацький склад

Прізвище,ім`я та побатьковіНаукова ступінь і зв. Посада Дисципліни, які викл.
Андрусенко Олександр Михайлович д.т.н, професор професор Техніка експериментальних досліджень.
Антонова Олена Іванівна к.б.н. доцент Медична біологія. Основи біохімії та біофізики. Основи нормальної та патологічної фізіології.
Ардашов Сергій Андрійович асистент Автоматизація виробництва ЕЗ. Автоматизація виробництва ПЕА. Автоматизація обробки біоінформації, методи та апаратура. Автоматизація проектування електронних засобів БТМА. Автоматизація проектування електронних засобів ПЕА. Мікропроцесори в ЕА. Основи мікроелектроніки. Автоматизація проектування електронних засобів ПЕА. Автоматизація проектування компютерних систем. Основи САПР ЕА.
Бездєнєжних Ігор Борисович ст. викладач Конструювання побутової електронної апаратури. Конструювання та технологiя електронної бiомедичноi апаратури. Системи охорони та сигналізації. Технологія виробництва ЕЗ. Технологія виробництва ПЕА. Технологія електронної БТМА. Фізико - теоретичні основи конструювання ЕА. Радіоелектроніка.
Вовк Тетяна Золіївна асистент Конструювання електронних засобів РЕЗ. Конструювання електронної БТМА. Конструювання побутової електронної апаратури.
Гладкий Віктор Васильович ст. викладач Автоматизація виробництва ЕЗ. Автоматизація виробництва ПЕА. Автоматизація обробки біоінформації, методи та апаратура. Моделювання радiоелектронних пристроїв. Конструювання програм і мови програмування. Мікропроцесори в ЕА. Моделювання РЕП комплексний КП (1.3.1;1.3.7).
Григоренко Владислав Юрійович асистент Апаратура біомедичних досліджень. Експлуатація біомедичноi апаратури. Електроніка та мікросхемотехніка. Медична апаратура. Метрологія біомедичної апаратури. Організація охорони здоров"я. Основи радіоелектроніки.
Дрипан Юрій Анатолійович ст. викладач Елементна база електронних апаратів. Комп"ютерна схемотехніка. Основи телебачення та телевiзiйних систем.
Кухаренко Дмитро Юрійович асистент Елементна база електронних апаратів. Медична апаратура. Обчислювальна техніка та програмування (спец. роздiли). Основи біохімії та біофізики. Пристрої запису та відтворення інформації. Радіотехнічні пристрої. ПНЧ та акустичні системи. Пристрої запису та відтворення інформації.
Мичковський Юрій Георгійович к.т.н., доцент доцент Основи наукових дослiджень. Основи теорії роз"вязання винахідницьких задач. Патентознавство та авторське право. Фізичні поля біологічних об"єктів..
Міхальчук Оксана Павлівна ст. викладач Автоматизація проектування ЕЗ. Автоматизація проектування електронних засобів БТМА. Автоматизація проектування електронних засобів ПЕА. Оптимізація проектування радіоелектронних пристроїв. Основи проектування ЕА. Автоматизація проектування комп"ютерних систем. Комп"ютерне моделювання РЕП комплексний КП (1.3.1;1.3.7). Основи САПР ЕА.
Мосьпан Владислав Олександрович к.т.н., доцент декан, зав. кафедри, доцент Основи радіоелектроніки
Мосьпан Наталія Олегівна Зав. аспірантурою, старший викладач Конструювання електронної БТМА. Конструювання побутової електронної апаратури. Матерiалознавство радiоапаратуробудування. Основи телебачення та телевiзiйних систем. Системи та пристрої мобільного зв"язку. Технологія електронної БТМА.
Негрій Олександр Іванович к.т.н., доцент доцент Апаратура біомедичних досліджень. Експлуатація біомедичноi апаратури. Медична термінологія. Експлуатація біомедичної апаратури комплексний КП (1.3.4;1.3.5;1.3.6).
Пінчук Юлія Борисівна к.е.н., доцент доцент Основи економіки та організації виробництва ЕА
Постіл Інна Іванівна асистент
Саньков Сергій Володимирович заст. декана, доцент Електроніка та мікросхемотехніка. Цифрова схемотехніка.
Сніщенко Роман Григорович ст. викладач Електронні апарати банків. Захист інформації банківських систем. Оптимізація проектних рішень БТМА. Оптимізація проектних рішень ЕЗ. Оптимізація проектних рішень ПЕА. Програмні засоби у функціюванні банківсьтких систем. Технічне забезпечення банківського обліку та аудиту. Автоматизоване проектування систем управління. Електроніка і мікросхемотехніка.
Ткаченко Сергій Васильович ст. викладач Діагностика, ремонт та регулювання побутової ЕА. Конструкції пристроїв надвисоких частот. Сервісні та індикаторні пристрої ПЕА. Технічна діагностика, контроль та випробування ЕЗ. Комп"ютерна електроніка.
Фомовська Олена Владиславівна к.т.н., доцент доцент Матерiалознавство радiоапаратуробудування. Механчні пристрої ЕА. Основи метрології та електричних вимірювань. Основи метрології, взаємозамінюваності та стандартизації. Технологія виробництва ЕЗ. Технологія виробництва ПЕА. Технологія деталей. Технологія електронної БТМА. Матерiали електронноi апаратури. Основи технології РЕ засобів.
Фомовський Фелікс Володимирович ст. викладач Метрологія і вимірювання. Механчні пристрої ЕА. Основи метрології та електричних вимірювань. Основи метрології, взаємозамінюваності та стандартизації. Технологія деталей. Електроніка і мікросхемотехніка. Метрологія і вимірювання. Виробництво електронних апаратів. Матерiали електронноi апаратури.
Юрко Олексій Олексійович к.т.н., доцент доцент Методи та апаратура обробки біосигналів. Оптоелектронні пристрої. Основи перетворення повідомлень та сигналів. Основи радіоелектроніки. Електроннi прилади.
Якимець Сергій Миколайович доцент Конструкції пристроїв надвисоких частот. Основи телебачення та телевiзiйних систем. Системи візуалізації та передачі зображень. Системи та пристрої мобільного зв"язку. Телевізійні та телекомунікаційні системи. Технологія виробництва ПЕА. Цифрова схемотехніка. Електроніка та мікросхемотехніка. Основи електродинамiки.
Яні Сергій Вікентійович ст. викладач Електроніка і мікросхемотехніка. Елементна база електронних апаратів. Комп"ютерна схемотехніка. Метрологія і вимірювання.