Головна>Факультети, кафедри >Склад кафедри  


Авторизація

Дата останнього оновлення інформації:
05.12.2019

Кафедра менеджменту

Викладацький склад

Прізвище,ім`я та побатьковіНаукова ступінь і зв. Посада Дисципліни, які викл.
Бачкір Ірина Геннадіївна асистент Основи наукових досліджень, статистика, логістика, основи теорії систем і системного аналізу, комунікаційна політика в діяльності державного службовця, організація сталого розвитку в менеджменті, соціально-економічне прогнозування, виробнича практика.
Буряк Євген Вікторович кандидат економічних наук доцент Вступ до фаху (навчальна практика); менеджмент і адміністрування (менеджмент); регіональна економіка і управління; регіонально-адміністративний менеджмент; теорія і практика інтеграційних процесів сучасності
Вєдєніна Юлія Юріївна кандидат економічних наук, доцент доцент Конфліктологія; менеджмент і адміністрування (самоменеджмент); менеджмент і адміністрування (управління персоналом); міжнародний фінансовий менеджмент; управлінське документознавство; фінансовий менеджмент
Дорожкіна Ганна Миколаївна кандидат економічних наук, доцент доцент Менеджмент і адміністрування (теорія організацій); мікроекономічне моделювання підприємницької діяльності
Мажаренко Катерина Петрівна старший викладач Екологічний менеджмент; контролінг; менеджмент; міжнародний менеджмент; нормування та наукова організація праці
Почтовюк Андрій Борисович кандидат наук з державного управління, доцент доцент, декан факультету управління Психологія управління
Різніченко Людмила Василівна провідний фахівець, старший викладач Електронна комерція; навчальна практика з моделювання управлінських рішень
Сакун Леся Миколаївна кандидат економічних наук, доцент доцент Менеджмент і адміністрування (операційний менеджмент); операційний менеджмент; публічне адміністрування
Семеніхіна Вікторія Вікторівна старший викладач Гігієна і санітарія; інформаційний менеджмент; інформаційні системи в менеджменті; інформаційні системи і технології в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю; інформаційні системи і технології в управлінні організацією; організація сталого розвитку в менеджменті; основи менеджменту; теорія і практика референтської діяльності
Сухомлин Лариса Вадимівна кандидат технічних наук, доцент доцент кафедри менеджменту Логістичний менеджмент; проектування логістичних систем; управління ланцюгами поставок; логістика; інвестиційний менеджмент; ділове адміністрування (управління якістю); менеджмент і адміністрування (стратегічне управління); математичне моделювання в менеджменті; історія управлінської думки
Хоменко Микола Макарович доктор економічних наук, професор завідувач кафедрою Вища освіта і Болонський процес;менеджмент зовнішньоекономічної діяльності; менеджмент організацій;корпоративне управління; основи управлінського консультування