Головна>Факультети, кафедри >Склад кафедри  

Авторизація

Дата останнього оновлення інформації:
15.05.2015

Кафедра маркетингу

Викладацький склад

Прізвище,ім`я та побатьковіНаукова ступінь і зв. Посада Дисципліни, які викл.
Герасимчук Вікторія Володимирівна асистент Вступ до спеціальності
Інфраструктура товарного ринку
Міжнародна торгівля
Маркетинг
Інфраструктура товарного ринку
Вступ до спеціальності
Міжнародний маркетинг
Теорія матеріальних цінностей
Гайкова Тетяна Владиславівна старший викладач Митна справа
Рекламний менеджмент
Психологія рекламного бізнесу
Реклама і рекламна діяльність
Збиранник Оксана Миколаївна старший викладач Комерційна діяльність посередницьких підприємств
Конкурентоспроможність фірми
Державні закупівлі
Маркетингова товарна політика
Маркетингове планування
Маркетинговий аналіз

Стратегичний маркетинг
Маркетинг в галузі автотранспорту
Маркетинг послуг
Маркетинговий аналіз
Коноваленко Олександр Дмитрович к.т.н. доцент Навчальна практика студентів
Кузьменко Оксана Юріївна асистент
Латишев Костянтин Олександрович к.е.н. доцент Електронна комерція
Маркетинг інформаційних продуктів та послуг
Прикладний маркетинг
Міжнародний маркетинг
Управління комерційними ризиками
Інформаційні системи та технології
Управління маркетингом
Оптимізаційні методи та моделі
Мороз Олена Василівна кандидат економічних наук доцент Товарознавство
Маркетинг промислового підприємства
Економіка транспорту
Основи економіки транспорту
Облік та звітність на автомобільному транспорту
Романенко Ірина Петрівна к.т.н. доцент Маркетинг послуг
Маркетингова політика комунікацій
Маркетингова цінова політика
Маркетинговий аналіз
Поведінка споживачів
Маркетингова цінова політика
Сокур Микола Іванович д.т.н.,професор зав. кафедрою Маркетинг
Менеджмент
Стратегічний маркетинг
Промисловий маркетинг
Юрко Олексій Акакійович д.т.н. професор Комерційна логістика
Безпека підприємницької діяльності
Методологія та організація наукових досліджень
Організація і планування проектної діяльності