Головна>Факультети, кафедри >Склад кафедри  

Авторизація

Дата останнього оновлення інформації:
24.05.2015

Кафедра психології, педагогіки та філософії

Викладацький склад

Прізвище,ім`я та побатьковіНаукова ступінь і зв. Посада Дисципліни, які викл.
Беспарточна Олена Іванівна кандидат педагогічних наук доцент Геронтопсихологія, Загальна психологія, Методика викладання психології
Білоус Руслана Миколаївна кандидат психологічних наук в.о. завідувача кафедри психології, педагогіки та Вікова психологія, Загальна психологія, Практикум з загальної психології, Психодіагностика,Психологія,Історія психології, Психологія праці, Сучасні напрямки зарубіжної психології, ДЕК ДП, Керівництво дипломом
Бут Вячеслав Васильович асистент Соціальна робота, Соціологія, Соціологія управління, Експериментальна психологія, Інженерна психологія, Основи демографії, Соціальна психологія
Герасименко Лариса Віталіївна доктор педагогічних наук професор Вікова психологія, Педагогіка, Проблеми мотивізації поведінки, Психологія, Психологія масової поведінки, Основи психології та педагогіки вищої школи, Педагогічна психологія, Виробнича практика, Керівництво дипломом.
Давидюк Світлана Георгіївна старший викладач Клінічна психологія,Основи психологічного консультування, Основи психотерапії, Основи сексології та сексопатології, Патопсихологія, Практикум з психотерапії, Психологічний спецпрактикум по спецкурсам, Психологічні основи проведення ділових ігор, Психологія, Соціально-психологічний тренінг, Тренінг особистого росту майбутніх фахівців, Риторика, ДЕК ДП, Керівництво дипломом
Кузнєцова Інна Анатоліївна старший викладач Вступ до спеціальності, Психологія релігії, Релігієзнавство, Телефонне консультування, Логіка, Психологія емоційно-вольової сфери, Психологія праці, Психологія спорту
Кущ Олександр Сергійович кандидат психологічних наук доцент Керівництво дипломом
Лебединська Ганна Олександрівна кандидат політичних наук доцент Логіка, Політична психологія, Проблеми мотивізації поведінки, Психологія масової поведінки, Риторика, Філософія, Психологія конфлікту
Літвінова Ольга Володимирівна кандидат психологічних наук доцент соціальна психологія, психологія праці
Мащенко Наталія Іванівна кандидат психологічних наук доцент Геронтопсихологія,Експериментальна психологія, Психологічна служба, Соціальна робота, Основи антропогензу, Інженерна психологія, Соціологія, ДЕК ДП.
Москалик Геннадій Федорович кандидат філософських наук доцент Ділові комунікації,Спецкурс Освітня політика, Етика і естетика, Методологічні та теоретичні проблеми психології, Психологія самосвідомості, Управління кадрами, Психодіагностична навчальна практика, Керівництво дипломом
Москалюк Валентина Михайлівна доктор філософських наук професор аспірантура
Плаксій Тамара Миколаївна кандидат історичних наук доцент Філософія,Історія філософії, Профорієнтація та профдобір, Соціальна психологія організацій, Соціологія управління, Переддипломна практика, Керівництво дипломом
Поясок Тамара Борисівна доктор педагогічних наук професор Загальна психологія, Методика викладання психології, Психологія, ДЕК ДП, Аспірантура
Сергієнко Валентина Василівна кандидат філософських наук професор Філософські проблеми наукового пізнання, Аспірантура
Сошенко Світлана Михайлівна кандидат педагогічних наук доцент Загальна психологія, Психологічні проблеми спілкування, Керівництво дипломом
Федоренко Світлана Анатоліївна кандидат історичних наук доцент Історична та етнопсихологія, Соціологія, Філософія, Психологія управління, Керівництво дипломом