Головна>Факультети, кафедри >Склад кафедри  

Авторизація

Дата останнього оновлення інформації:
11.02.2015

Кафедра екологічної безпеки та організації природокористування

Викладацький склад

Прізвище,ім`я та побатьковіНаукова ступінь і зв. Посада Дисципліни, які викл.
Алєксєєва Тетяна Миколаївна Кандидат географічних наук, доцент Доцент кафедри Грунтознавство
Ландшафтна екологія
Заповідна справа
Картографічні методи в екології
Основи організації наукових досліджень
Основи екології
Бахарєв Володимир Сергійович Кандидат технічних наук, доцент Доцент кафедри Екологічна безпека
Розрахунок та проектування санітарно-захисних зон
Моніторинг довкілля
Екологічне інспектування
Методологія та організація наукових досліджень
Бездєнєжних Лілія Андріївна Кадидат технічних наук, доцент Доцент кафедри Хімія
Хімія з основани біогеохімії
Органічна хімія
Аналітична хімія
Дейна Ігор Петрович Старший викладач Фізико-хімічні основи охорони геосфер
Радіоекологія
Моделювання та прогназування стану довкілля
Дьомін Олег Олександрович Кандидат биологічних наук, доцент Доцент Екологія людини
Біотехнологія
Никифоров Володимир Валентинович Кандидат біологічних наук, професор Професор кафедри Біологія
Загальна екологія
Гідроекологія
Екологічна політика
Пасенко Альона Вікторівна к.т.н. доцент Сучасні технології господарської діяльності Загальна екологія (та неоекологія) Гідроекологія
Святенко Анатолій Іванович Кандидат технічних наук, доцент Доцент кафедри Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище
Техноекологія
Основи діагностики стану навколишнього середовища
Розрахунок та проектування систем очищення викидів та скидів
Управління та поводження з відходами
Солошич Ірина Олександрівна Кандидат педагогічних наук, доцент Доцент кафедри Основи екології
Екологія міських систем
Організація управління в екологічній діяльності
Методика викладання у вищій школі
Харламова Олена Володимирівна Асистент Вступ до фаху
Екологічна безпека
Розрахунок та проектування санітарно-захисних зон
Моделювання та прогназування стану довкілля
Шмандій Володимир Михайлович Доктор технічних наук, професор Завідувач кафедри Вступ до фаху
Екологічна безпека
Управління техногенною та екологічною безпекою