Головна>Факультети, кафедри >Склад кафедри  

Авторизація

Дата останнього оновлення інформації:
12.12.2014

Кафедра біотехнологій та біоінженерії

Викладацький склад

Прізвище,ім`я та побатьковіНаукова ступінь і зв. Посада Дисципліни, які викл.
01. Никифоров Володимир Валентинович Доктор біол.наук, професор завідуючий кафедри
02. Єлізаров Олександр Іванович Доктор ф.-м. н., проф. Професор Фізика
03. Поліщук Володимир Степанович К. т. н., доцент Доцент Фізика
04. Cукачов Олександр Володимирович Канд. ф.-м. н., доц. Доцент Фізика, загальна фізика
05. Єлізаров Михайло Олександрович К. ф.-м. н. Доцент Фізика
06. Черепанов Валерій Павлович К. т. н., доцент Професор Фізика
07. Новохатько Ольга Володимирівна К.т.н. Доцент Хімія
08. Лисенко Ольга Іванівна Cт.викладач Фізика
09. Скобель Василь Іванович Ст.викладач Фізика
10. Никифорова Олена Олексіївна Ст. викладач Анатомія та еволюція нервової системи. Антропологія. Зоопсихологія та порівняльна психологія. Біологія та генетика людини.
11. Єременко Ганна Вікторівна Асистент Фізика
12. Маркевич Олена Олександрівна Асистент Фізика
13. Журав Володимир Васильович Асистент Фізика