Головна>Факультети, кафедри >Склад кафедри  


Авторизація

Дата останнього оновлення інформації:
08.05.2013

Кафедра землевпорядкування і кадастру

Викладацький склад

Прізвище,ім`я та побатьковіНаукова ступінь і зв. Посада Дисципліни, які викл.
Артамонов Володимир Володимирович д.т.н,професор зав.кафедрою, професор Методика наукових досліджень, ліцензування і патенознавство.
Інженерне обладнання населених пунктів.
Основи НДР.
Основи геоінформаційних систем і технологій.
Василенко Марина Григорівна старший викладач Інженерне обладнання населених пунктів
Земельне право
Основи науково дослідних робіт
Міські інженерні мережі
Математичні методи та моделі
Велика Ганна Володимирівна асистент Математична обробка геодезичних вимірів. Метрологія і стандартизація.
Гальченко Надія Павлівна К.б.н, доцент доцент Законодавчі і правові основи кадастру.
Земельне право.
Землевпорядні вишукування.
Моніторинг та охорона земель.
Домашенко Галина Тимофіївна к.т.н, доцент доцент Основи земельного кадастру.
Геодезія.
Геодезичне забезпечення землевпорядних робіт.
Жорняк Микола Сидорович к.т.н, доцент доцент Планування та забудова поселень.
Міське господарство.
Вулично-дорожня мережа поселень.
Архітектура.
Клюка Олена Миколаївна к.т.н. доцент доцент Економіка і організація геодезичного виробництва.
Архітектура.
Містобудівельна оцінка міських територій.
Козарь Валентин Іванович к.т.н, доцент доцент Основи ГІС і технологій.
ГІС і технології.
Проектування автоматизованих банків геоінформації.
Інформаційне забезпечення кадастрових робіт.
Землевпорядне вишукування.
Інформаційні технології в наукових дослідженнях.
ГІС в кадастрових системах.
Цифрове картографування
Козарь Лариса Миколаївна старший викладач Геодезичні прилади.
Геодезія.
Планування та забудова поселень.
Куркач Микола Федорович старший викладач Геодезія.
Топографічне креслення.
Основи інженерної геодезії.
Геодезичні прилади.
Лашко Сергій Петрович к.г.н, доцент доцент Основи картографії.
Геологія з основами геоморфології.
Геологія та геоморфологія.
Картографування грунтів.
Тематична картографія.
Законодавче забезпечення кадастру нерухомості.
Гідрогеологія.
Картографія.
Міхно Павло Борисович асистент Геодезія.
Геодезичні прилади.
Помазан Марина Володимирівна асистент Землевпорядне проектування.
Гідрогеологія.
Основи земельного кадастру.
Топографічне креслення.
Основи міського кадастру.
Основи землевпорядкування і кадастру.
Соломін Олексій Миколайович к.г.н. асистент Землевпорядні вишукування.
Геологія з основами геоморфології.
Хохлов Олексій Геннадійович к.т.н, доцент доцент Землевпорядне проектування.
Комплексна оцінка землі і нерухомості.
Управління міськими програмами.
Управління земельними ресурсами.
Основи землевпорядкування та кадастру.
Шелковська Інна Миколаївна старший викладач Фотограмметрія та дистанційне зондування.
Вища геодезія.
Супутникова геодезія.
Шиш Роман Григорович асистент Основи ГІС та технологій.
Інженерне обладнання населених пунктів.
Вулично-дорожня мережа поселень.