Головна>Факультети, кафедри >Склад кафедри  

Авторизація

Дата останнього оновлення інформації:
04.05.2014

Кафедра Перекладу

Викладацький склад

Прізвище,ім`я та побатьковіНаукова ступінь і зв. Посада Дисципліни, які викл.
Артеменко Юлія Олександрівна викладач 1. Основна іноземна мова: читання та переклад
2. Основна іноземна мова: усна англійська мова
Коваленко Катерина Василівна ст. викладач 1. Основна іноземна мова: читання та переклад
2. Основна іноземна мова: англійська граматика
3. Проблеми перекладу науково-технічної літератури
4. Перекладацький аналіз технічного тексту (англ.м.)
5. Теорія та практика перекладу (англ.мова): цикл автомобілебудування та машинобудування
Кучеренко Ірина Василівна ст.викладач 1. Практичний курс німецької мови та перекладу
2. Теорія та практика перекладу (нім.мова): цикл автомобілебудування та машинобудування
3. Перекладацький аналіз технічного тексту (нім.м.)
4. Проблеми перекладу науково-технічної літератури (нім.м.)
Мацак Жанна Григорівна ст.викладач 1. Методологічні проблеми перекладознавства
2. Педагогіка та методика викладання іноземних мов
3. Переклад ділового мовлення
4. Основна іноземна мова: читання та переклад
5. Основна іноземна мова: англійська граматика
6. Основи редагування перекладів
7. Дипломатична кореспонденція та міжнародні документи
8. Проблеми соціокультурного варіювання мови в аспектах перекладу
Мізін Костянтин Іванович к.ф.н., доцент доцент 1. Вступ до мовознавства
2. Лінгвокраїнознавтсво німецької мови
3. Теорія перекладу (нім.мова)
Можейко Олена Олександрівна викладач-стажист 1. Практичний курс німецької мови та перекладу
Пірог Інна Іванівна к.ф.н., доцент завідуюча кафедри 1.Практичний курс німецької мови і перекладу
2.Теорія і практика перекладу (нім. мова): цикл економіки і підприємництва
3.Теорія і практика перекладу (нім. мова): цикл менеджменту
4.Переклад ділового мовлення (нім. мова)
5.Риторика
Полівод Ольга Вікторівна викладач 1. Теоретична та практична фонетика англійської мови
2. Основна іноземна мова: усна англійська мова
3. Основи ділової кореспонденції
Помозова Ольга Володимирівна ст. викл. 1. Стилістика
2. Порівняльна стилістика англійської та української мов
3. Основна іноземна мова: усна англійська мова
4. Практика перекладу з англійської мови
5. Основна іноземна мова: читання та переклад
6. Основи усного перекладу
7. Прагматичні аспекти послідовного двостороннього перекладу
Сізова Ксенія Леонідівна
д.ф.н. професор кафедри перекладу 1. Історія зарубіжної літератури
Фадєєва Олена Володимирівна к.ф.н., доцент доцент 1. Вступ до перекладознавства
2. Основи теорії мовної комунікації
3. Практика перекладу з англійської мови
4. Основи наукових досліджень
5. Теорія перекладу (англ.м.)
6. Принципи та практичне реферування та анотування
Чрділелі Тетяна Василівна
к.ф.н., доцент
доцент
1. Історія англійсь-кої мови;
2. Лексикологія англійської мови;
3. Основи усного перекладу;
4. Порівняльна лек-сикологія англійсь-кої та української мов;
5. Граматичні про-блеми перекладу;
6. Проблеми соціо-культурного варію-вання мови в аспе-ктах перекладу;
7. Критика і реда-гування художньо-го перекладу;
8. Практика пере-кладу англійської мови;
9. Принципи та практичне реферу-вання та анотуван-ня.
Шульженко Юлія Миколаївна ст.викладач 1. Граматичні проблеми перекладу
2. Історія англійської мови
3. Історія зарубіжної літератури
4. Критика та редагування художнього перекладу
5. Лексикологія англійської мови
6. Порівняльна лексикологія англійської та української мов
7. Сучасна література країн, мова яких вивчається
8. Порівняльна граматика англійської та української мов