Головна>Факультети, кафедри >Склад кафедри  

Авторизація

Дата останнього оновлення інформації:
27.10.2014

Кафедра економіки

Викладацький склад

Прізвище,ім`я та побатьковіНаукова ступінь і зв. Посада Дисципліни, які викл.
Бала Володимир Володимирович к.е.н. доцент Організація планування та управлiння виробництвом, економіка підприємства, логістика
Безручко Ольга Олександрівна асистент Економіка підприємства
Воробйова Лариса Дмитрівна к.т.н. доцент Економіка підприємства; організація, планування і керування; організація, планування і управління виробництвом; організація виробництва та маркетинг
Гришко Наталя Евгенівна ст. викладач Діяльність підприємства на фондовому ринку; фінансова санація та банкрутство; основи підприємницької діяльності; проектний аналіз; управління проектами; комерційна діяльність підприємства; ринок фінансових послуг
Дідур Сергій Володимирович д.е.н. професор Потенціал підприємства: формування та оцінка; ринок фінансових послуг; управління фінансовою санацією підприємства; фінансовий менеджмент
Іщенко Світлана Вікторівна ст. викладач економіка підприємства; економічний ризик та методи його вимірювання; економічний аналіз
Квятковська Любов Абрамівна к.е.н. доцент Внутрішній економічний механізм підприємства; економіка підприємства; фінансовий менеджмент; управління потенціалом підприємства; планування діяльності підприємства
Кулінічев Петро Костянтинович ст. викладач Інвестування; стратегічний аналіз; управління потенціалом підприємств; управління проектами; економіка підприємства
Лозовик Дмитро Борисович асистент Теорія економічного аналізу; математичне програмування; інформаційні системи і технології на підприємствах
Маслак Володимир Іванович к.і.н. доцент Основи наукових досліджень; вступ до спеціальності; управління потенціалом підприємств; методика викладання економічних дисциплін
Маслак Ольга Іванівна д.е.н. професор, завідувач кафедри економіки Університетська освіта (економіка підприємства); економіка та організація об`єднань підприємств; управління потенціалом підприємств; управління проектами; міжнародний менеджмент; менеджмент персоналу, фінансовий менеджмент, стратегічний аналіз, стратегічне управління підприємством
Одінцов Михайло Максимович д.е.н. професор Економічна діагностика, інформаційні системи і технології на підприємстві, обгрунтування господарських рішень
Перерва Петро Григорович д.е.н. професор Бюджетування діяльності суб`єктів господарювання
Пирогов Дмитро Леонідович к.т.н. доцент Інвестування; економіка і організація виробництва; функціонально-вартісний аналіз; економіка підприємства
Труніна Ірина Михайлівна к.е.н. доцент
Черніченко Віктор Єгорович к.т.н. доцент Економетрія; математичне програмування; економічна діагностика; стандартизація і сертифікація продукції та послуг