Головна>Факультети, кафедри >Склад кафедри  


Авторизація

Дата останнього оновлення інформації:
08.04.2013

Кафедра інформаційно-управляючих систем

Викладацький склад

Прізвище,ім`я та побатьковіНаукова ступінь і зв. Посада Дисципліни, які викл.
Горлова Тетяна Валентинівна Асистент 1.Інформатика 2.Інформатика та комп’ютерна техніка 3.Інформатика та програмування 4.Основи інформатики та обчислювальної техніки
Клюй Микола Іванович Д.т.н., професор Професор 1.Фізика 2.Основи технології вирощування монокристалів напівпровідників 3.Фізика та контроль параметрів напівпровідникових матеріалів 4.Додаткові розділи теорії випадкових процесів
Куделіна Каріна Олександрівна К.т.н. Доцент 1.Крос-платформне програмування 2.Технологія створення програмних продуктів 3.WEB-технології та WEB-дизайн 4.Алгоритмізація та програмування
Мурашко Андрій Гаврилович Д.т.н., професор Професор 1.Організація баз даних та знань 2.Інтелектуальний аналіз даних 3.Теорія прийняття рішень 4.Інтегровані системи управління
Оксанич Анатолій Петрович Д.т.н., професор Завідувач кафедри, професор 1.Електроніка та мікросхемотехніка 2.Метрологія, технологічні вимірювання та прилади 3.Автоматизація технологічних процесів та виробництв 4.Комп`ютерна схемотехніка та архітектура комп`ютерів
Оксанич Ірина Григорівна К.т.н., доцент Доцент 1.Технології комп`ютерного проектування 2.Технології розподілених систем та паралельних обчислень 3.Проектування інформаційних систем 4.Управління IT-проектами
Притчин Сергій Емільович К.т.н., доцент Доцент 1.Мікропроцесорна техніка 2.Технічні засоби автоматизації 3.Проектування мікроконтролерних систем 4.Програмні засоби систем управління
Рилова Наталія Вікторівна Старший викладач 1.Організація і функціонування ЕОМ 2.Основи теорії надійності систем 3.Технічне забезпечення КІТ 4.Інформатика
Самойлов Андрій Миколайович Асистент 1.Інформатика 2.Обчислювальна техніка та програмування 3.Системи та мережі передачі даних 4.Комп’ютерні мережі та телекомунікації
Смагін Дмитро Мойсейович К.т.н., доцент Доцент 1. Комп`ютерні технології та програмування 2. Проектування систем автоматизації 3. Математичні методи дослідження операцій 4. Комп`ютерний аналіз даних
Терещенко Любов Павлівна Асистент 1.Інформатика 2.Обчислювальна техніка та програмування 3.Інформатика та комп’ютерна техніка
Шевченко Ігор Васильович К.т.н., доцент Доцент 1.Методи та системи штучного інтелекту 2.Моделювання систем 3.Операційні системи 4.Системний аналіз складних систем управління
Шостак Володимир Федорович Д.т.н., професор Професор 1.Системний аналіз 2.Теорія алгоритмів 3.Теорія автоматизованих систем контролю та управління 4.Гнучкі комп`ютерно-інтегровані системи