Головна>Факультети, кафедри >Склад кафедри  

Авторизація

Дата останнього оновлення інформації:
21.03.2014

Кафедра Автомобілі та трактори

Викладацький склад

Прізвище,ім`я та побатьковіНаукова ступінь і зв. Посада Дисципліни, які викл.
Атамась Артем Іванович к.т.н. старший викладач Методи випробувань і основи сертифікації, Основи технічної діагностики автомобіля, Технологія автомобіле- та тракторобудування, Історія інженерної діяльності
Бурлига Михайло Борисович - асистент Основи ергономіки та дизайну, Теоретичні основи теплотехніки
Варенко Сергій Миколайович - завідуючий лабораторією -
Єлістратов Вячеслав Олександрович к.т.н., спец. 05.05.03 доцент Вступ до фаху, Надійність машин, Основи технології виробництва та ремонту автомобілів, Надійність автомобілів, Основи експлуатації та ремонту автомобілів
Калашник Валентин Тимофійович - завідуючий лабораторією -
Клімов Едуард Сергійович к.т.н., спец. 05.22.02 доцент, в.о. зав. кафедри Основи теплотехніки, Теоретичні основи теплотехніки
Койцан Наталія Вікторівна - інженер кафедри -
Павленко Володимир Васильович к.т.н., доцент, спец. 05.22.02 доцент Проектування та динамічні розрахунки автомобілів, Конструювання та розрахунок автомобіля
Павленко Олександр Володимирович к.т.н., доцент, спец. 05.22.02 доцент Автоматичне регулювання, Основи автоматизації машин, Проектування та динамічні розрахунки автомобілів, Робочі процеси автомобілів і тракторів, Спеціалізований рухомий склад автотранспорту
Січкаренко Віталій Михайлович - учбовий майстер -
Солтус Анатолій Петрович д.т.н., професор, спец. 05.22.02 професор, зав. кафедри Автомобільні двигуни, Виробничі системи на автотранспорті, Конструювання та розрахунки автомобілів, Проектування та динамічні розрахунки автомобілів, Експлуатаційні властивості автомобілів і тракторів, Автомобілі, Загальна методика експериментальних досліджень та обробка експериментальних даних, Комплексна механізація технологічних процесів, Методи наукових досліджень та патентознавство
Тінкалюк Світлана Дмитрівна - старший лаборант -
Харьков Олександр Андрійович - старший викладач Інформаційні технології у проектуванні автомобілів, Математичне моделювання на ЕОМ, Спеціалізований рухомий склад автотранспорту, САПР вузлів та агрегатів автомобілів і тракторів, Програмування та обчислювальна техніка у наукових дослідженнях, Спеціалізований рухомий склад
Черненко Сергій Михайлович к.т.н., доцент, спец. 05.22.02 доцент Автомобілі, Експлуатаційні властивості автомобілів і тракторів, Теоретичні основи теплотехніки, Паливо-мастильні матеріали, Теорія транспортних засобів, Використання експлуатаційних матеріалів та економія паливно-енергетичних ресурсів
Черниш Андрій Анатолійович аспірант старший викладач Комплексна механізація технологічних процесів, Конструкція автотранспортних засобів, Фірмове обслуговування транспортних засобів, Конструкція двигунів, Конструювання та розрахунок автомобіля
Шапко Володимир Федорович к.т.н., доцент, спец. 05.22.02 професор Автомобільні двигуни, Основи теорії і динаміки енергетичних установок, Теорія транспортних засобів
Шапко Сергій Володимирович к.т.н., доцент, спец. 05.22.02 доцент Виробничі системи на автотранспорті, Математичне моделювання на ЕОМ, Моделювання технологічних процесів підприємств автомобільного транспорту, Спеціалізований рухомий склад, Використання експлуатаційних матеріалів та економія паливно-енергетичних ресурсів, Експлутаційні матеріали, Паливо-мастильні матеріали
Шевченко Олександр Іванович к.т.н., доцент, спец. 05.09.03 доцент Історія автомобілебудування, Електронне та електричне обладнання автомобіля, Електрообладнання автомобілів, Технічна експлуатація автомобілів