Головна>Факультети, кафедри >Склад кафедри  

Авторизація

Дата останнього оновлення інформації:
06.02.2015

Кафедра Обліку, аналізу та аудиту

Викладацький склад

Прізвище,ім`я та побатьковіНаукова ступінь і зв. Посада Дисципліни, які викл.
Авраменко Олена Іванівна старший викладач Організація і методика аудиту; Податки і податкова політика; Податки в системі бухгалтерського обліку; Судова Бухгалтерія; Основи наукових досліджень;
Глухова Валентина Іванівна кандидат економічних наук, доцент доцент кафедри Облік в бюджетних установах
Гноєва Ірина Миколаївна старший викладач Аудит; Облік у селянських та фермерських господарствах; Екологічний облік і аудит; Професійна етика бухгалтера і аудитора; Облік у банках; Вступ до спеціальності;
Касич Алла Олександрівна Доктор економ. наук, професор зав.каф., професор Контроль і ревізія; Аналіз гоподарської діяльності; Фінансовий аналіз; Стратегічний аналіз; Судово-бухгалтерська експертиза; Теорія економічного аналізу; Основи наукових досліджень; Системний аналіз;
Онищенко Оксана Володимирівна старший викладач Управлінський облік; Звітність підприємства; Облік і звітність в оподаткуванні; Облік на підприємствах малого бізнесу; Оцінка в бухгалтерському обліку; Стратегічний управлінський облік; Облік в торговельний організаціях;
Романенко Олеся Валеріївна старший викладач Бухгалтерський облік; Стратегічний аналіз;
Ткаченко Ірина Віталіївна старший викладач Бухгалтерського обліку та аудиту; Податкова система; Податки і податкова політика; Прикладне програмне забезпечення бух обліку; Інформаційні системи і технології в обліку;
Федорченко Наталя Львівна старший викладач Бухгалтерський облік; Організація обліку; Організація обліку і контролю
Циган Раїса Миколаївна старший викладач кафедри Фінансовий облік; Фінансовий облік І; Фінансовий облік ІІ Аудит у зарубіжних країнах; Бухгалтерський облік і аналіз ЗЕД; Облік зовнішньоекономічної діяльності; Облік та аналіз руху грошових потоків; Облік у зарубіжних країнах; Бухгалтерський облік
Яценко Наталя Михайлівна кандидат економічних наук, доцент доцент кафедри Бухгалтерський облік; Звітність підприємства