Головна КрНУ > Підрозділи


Навчальний відділ

Працівники відділу

Ольга ЗАМАРЄВА
Начальник навчального відділу

e-mail: olgaeremeeva1@ukr.net

Лариса СУВОРОВА
Провідний фахівець навчального відділу (планування та організація освітнього процесу, координація навчальної роботи факультетів і кафедр (педагогічне навантаження (штатний розпис), навчальні (робочі навчальні) плани, графіки навчальних занять, розклад занять, сесій, атестації, перевірка навчальних занять, кафедр, деканатів з питань навчальної діяльності, раціональне використання аудиторного фонду, тощо (Факультет економіки і управління, Факультет права, гуманітарних і соціальних наук))

e-mail: n.v.kdu@ukr.net

Людмила ГРИБАКІНА
Фахівець I категорії навчального відділу (планування та організація освітнього процесу, координація навчальної роботи факультетів і кафедр (педагогічне навантаження (штатний розпис), навчальні (робочі навчальні) плани, графіки навчальних занять, розклад занять, сесій, атестації, перевірка навчальних занять, кафедр, деканатів з питань навчальної діяльності, раціональне використання аудиторного фонду, тощо (Навчально-науковий інститут механічної інженерії, транспорту та природничих наук))

e-mail: n.v.kdu@ukr.net

Олена ЗУБКО
Фахівець II категорії навчального відділу (планування та організація освітнього процесу, координація навчальної роботи факультетів і кафедр (педагогічне навантаження (штатний розпис), навчальні (робочі навчальні) плани, графіки навчальних занять, розклад занять, сесій, атестації, перевірка навчальних занять, кафедр, деканатів з питань навчальної діяльності, раціональне використання аудиторного фонду, тощо (Навчально-науковий інститут електричної інженерії та інформаційних технологій))

e-mail: n.v.kdu@ukr.net

Юлія ЗАМИКУЛА
Фахівець I категорії навчального відділу (робота екзаменаційних комісій, облік погодинної оплати праці викладачів та контроль за звітністю щодо цього питання)

e-mail: zamikula_yulia@ukr.net

Олена ПРУС
Фахівець II категорії навчального відділу (рух контингенту, робота з ЄДЕБО, формування дипломів та додатків до них, статистична звітність)

e-mail: navchalnyi.viddil.krnu@gmail.com