Головна> Структура управління > Вчена рада> СКЛАД  
КрНУ
СКЛАД   ВЧЕНОЇ   РАДИ   КрНУ

Прізвище, ім’я, по-батькові Посада Науковий ступінь, вчене звання
1. Загірняк Михайло Васильович ректор КрНУ доктор технічних наук, професор
2. Антонова Олена Іванівна доцент кафедри біотехнології та здоров'я людини кандидат біологічних наук, доцент
3. Артамонов Володимир Володимирович завідувач кафедри геодезії, землевпорядкування та кадастру доктор технічних наук, професор
4. Бахарєв Володимир Сергійович декан факультету природничих наук, голова профспілкового комітету кандидат технічних наук, доцент
5. Білик Поліна Андріївна директор Коледжу КрНУ 
6. Білоус Руслана Миколаївна доцент із покладанням обов'язків завідувача кафедри психології, педагогіки та філософії кандидат психологічних наук, доцент
7. Бялобржеський Олексій Володимирович доцент кафедри систем електроспоживання та енергетичного менеджменту кандидат технічних наук, доцент
8. Воробйов Віктор Васильович директор Навчально-наукового інституту механіки і транспорту доктор технічних наук, професор
9. Герасименко Лариса Віталіївна професор кафедри психології, педагогіки та філософії доктор педагогічних наук, доцент
10. Гладир Андрій Іванович директор навчально-наукового центру підвищення кваліфікації та професійної адаптації кандидат технічних наук, доцент
11. Глухова Валентина Іванівна доцент із покладанням обов'язків завідувача кафедри фінансів і кредиту кандидат економічних наук, доцент
13. Гученко Микола Іванович професор кафедри комп'ютерних та інформаційних систем доктор технічних наук, професор
14. Дзина Наталія Анатоліївна директор Комсомольського політехнічного коледжу КрНУ  
15. Драгобецький Володимир В'ячеславович завідувач кафедри технології машинобудування доктор технічних наук, професор
16. Капустян Ганна Тимофіївна професор кафедри теорії, історії держави та права доктор історичних наук, професор
17. Касич Алла Олександрівна завідувач кафедри обліку, аналізу і аудиту доктор економічних наук, професор
18. Кійко Олексій Юрійович студент група МБ-14-1 
19. Клімов Едуард Сергійович доцент із покладанням обов'язків завідувача кафедри систем автомобілів і тракторів кандидат технічних наук, доцент
20. Козловська Тетяна Федорівна вчений секретар кандидат хімічних наук, доцент
21. Коноваленко Олександр Дмитрович доцент кафедри транспортних технологій кандидат технічних наук, доцент
22. Костін Віктор Володимирович проректор з науково-педагогічної та методичної роботи кандидат технічних наук, доцент, професор КрНУ
23. Кравченко Єлизавета Сергіївна студентка група ВС-15-1
24. Кратт Олег Адольфович завідувач кафедри маркетингу доктор економічних наук, професор
25. Лашко Вероніка Яківна головний бухгалтер 
26. Луговой Анатолій Васильович завідувач кафедри комп'ютерних та інформаційних систем кандидат технічних наук, професор
27. Ляхович Тетяна Леонідівна студентка група ЕО-15-1
28. Ляшенко Віктор Павлович завідувач кафедри інформатики і вищої математики доктор технічних наук, професор
29. Мартинов В'ячеслав Леонідович доцент кафедри механіки та матеріалознавства кандидат технічних наук, доцент
30. Маслак Володимир Іванович завідувач кафедри українознавства кандидат історичних наук, доцент
31. Маслак Ольга Іванівна завідувач кафедри економіки доктор економічних наук, професор
32. Маслов Олександр Гаврилович завідувач кафедри конструювання машин і технологічного обладнання доктор технічних наук, професор
33. Мізін Костянтин Іванович завідувач кафедри перекладу доктор філологічних наук професор
34. Мороз Микола Миколайович завідувач кафедри транспортних технологій доктор технічних наук, доцент
35. Мосьпан Владислав Олександрович декан факультету електроніки та комп'ютерної інженерії кандидат технічних наук, доцент
36. Некрасов Андрій Вікторович доцент кафедри електричних машин та апаратів кандидат технічних наук, доцент
37. Нікітіна Катерина Олексіївна студентка СІ-14-1 
38. Никифоров Володимир Валентинович перший проректор доктор біологічних наук, професор
39. Оксанич Ірина Григорівна доцент кафедри інформаційно-управляючих систем кандидат технічних наук, доцент
40. Почтовюк Андрій Борисович декан факультету економіки і управління доктор економічних наук, доцент
41. Поясок Тамара Борисівна декан факультету права, гуманітарних і соціальних наук доктор педагогічних наук, професор
42. Родькін Дмитро Йосипович завідувач кафедри систем автоматичного управління і електропривода доктор технічних наук, професор
43. Саленко Олександр Федорович завідувач кафедри процесів і обладнання механічної та фізико-технічної обробки доктор технічних наук, професор
44. Саленко Юлія Сергіївна професор кафедри конструювання машин і технологічного обладнання доктор технічних наук, доцент
45. Сергієнко Валентина Василівна проректор з науково-педагогічної роботи та гуманітарної освіти кандидат філософських наук, доцент, професор КрНУ
46. Сергієнко Сергій Анатолійович проректор з науково-педагогічної роботи та новітніх технологій в освіті кандидат технічних наук, доцент
47. Сізова Ксенія Леонідівна професор із покладанням обов'язків завідувача кафедри видавничої справи доктор філологічних наук професор
48. Скрипник Володимир Леонідович доцент із покладанням обов'язків завідувача кафедри галузевих юридичних науккандидат юридичних наук
49. Сокур Микола Іванович професор кафедри маркетингу доктор технічних наук, професор
50. Солошич Ірина Олександрівна керівник наукової діяльності студентів, аспірантів і молодих учених кандидат педагогічних наук, доцент
51. Старостін Сергій Станіславович в.о. завідувача кафедри автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій доктор технічних наук, доцент
52. Сухина Лілія Анатоліївна студентка група ЕП-14-1
53. Троцко Олег Валерійович начальник науково-дослідної частини кандидат технічних наук, доцент
54. Труніна Ірина Михайлівназавідувач кафедри туризму доктор економічних наук, професор
55. Усатюк Володимир Михайлович проректор з науково-педагогічної роботи та економіки кандидат технічних наук, доцент
56. Фомовська Олена Владиславівна доцент із покладанням обов'язків завідувача кафедри електронних апаратів кандидат технічних наук, доцент
57. Хоменко Микола Макарович завідувач кафедри менеджменту доктор економічних наук, професор
58. Чебенко Валерій Миколайович завідувач кафедри безпеки життєдіяльності доктор технічних наук, професор
59. Чорний Олексій Петровичдиректор Навчально-наукового інституту електромеханіки, енергозбереження і систем управління доктор технічних наук, професор
60. Шаповал Валерій Дмитрович завідувач кафедри теорії, історії держави та права кандидат юридичних наук, доцент
61. Шаповал Олександр Олександрович доцент кафедри технології машинобудування кандидат технічних наук, докторант ІІ року навчання
62. Швець Олена Володимирівна директор бібліотеки 
63. Шмандій Володимир Михайлович завідувач кафедри екологічної безпеки та організації природокористування доктор технічних наук, професор
КрНУ