Головна>Факультети, кафедри > Освітні програми  

Авторизація

Дата останнього оновлення інформації:
21.05.2013

Кафедра електричних машин та апаратів

Освітньо-професійні програми


Шифр та назва
6.050702 Електромеханіка
Професійне спрямування - Електричні машини і апарати
Освітньо-кваліфікаційний рівень
Бакалавр, спеціаліст, магістр
Об’єкт діяльності випускника
Промислові та комунальні підприємства з потужним парком електричних машин та апаратів, електроремонтні підприємства та підрозділи
Вид діяльності випускника
Науково-дослідна: проведення наукових досліджень і розробка прогресивних технологій;
Педагогічна: викладання дисциплін професійно-орієнтованого спрямування;
Організаційна: організація виробничого процесу;
Проектно-конструкторська: проектування електричних машин і апаратів, техніко-економічне обґрунтування проектних рішень;
Технічна: монтаж, налагодження, випробування та експлуатація електричних машин та апаратів, в тому числі приймальні випробування всіх рівнів
Первинні посади у сфері діяльності
Головний енергетик; начальник електропідстанції; начальник служби енергетика; інженер-дослідник; інженер-конструктор; інженер з проектування; інженер-лаборант; інженер з підготовки виробництва; інженер лабораторії автоматизації та механізації; інженер з налагодження й випробувань; інженер із впровадження нової техніки й технології; інженер з ремонту; викладач вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації; викладач професійно-технічних училищ
Система задач діяльності випускника
Експлуатація та технічне обслуговування електричних машин і апаратів, удосконалення існуючих та створення нових видів, типів та серій електричних машин і апаратів, створення нових методів досліджень та випробувань електричних машин і апаратів, підвищення надійності та зниження вартості експлуатації електричних машин і апаратів, організація виробництва та ремонту електричних машин і апаратів
Перелік спеціальних дисциплін
Теоретичні основи електротехніки
Електричні машини (асинхронні, синхронні, постійного струму, трансформатори)
Електричні апарати
Електроніка та мікросхемотехніка
Моделювання електромеханічних систем
Мікропроцесорні пристрої в електричних машинах
Електропостачання промислових підприємств
Автоматизоване проектування електричних машин і апаратів
Надійність і діагностика електричних машин і апаратів
Електромагнітні розрахунки
Теорія електропривода
Монтаж і налагодження електричних машин і апаратів
Технологія виробництва електричних машин
Випускаюча кафедра
Електричні машини та апарати
Прізвище, ім‘я, по батькові завідувача кафедри
Загірняк Михайло Васильович
Науковий ступінь, вчене звання
Доктор технічних наук; професор;
Заcлужений діяч науки і техніки України;
Академік Міжнародної Акодемії інформатизації, Транспортної академії України, Підйомно-транспортної академії наук України;
Член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України;
Дійсний член Польського товариства застосування електромагнетизму, Міжнародного (США) інституту електриків і електронників, Національного (США) географічного товариства;
Майстер спорту СРСР, інструктор-методист першої категорії і суддя республіканської категорії з альпінізму