Головна>Факультети, кафедри > Освітні програми  

Авторизація

Дата останнього оновлення інформації:
15.01.2013

Кафедра електронних апаратів

Освітньо-професійні програми


050902 РАДІОЕЛЕКТРОННІ АПАРАТИ


1. РАДІОЕЛЕКТРОННІ АПАРАТИ ТА ЗАСОБИ
2. БІОТЕХНІЧНІ ТА МЕДИЧНІ АПАРАТИ І СИСТЕМИ

РАДІОЕЛЕКТРОННІ АПАРАТИ ТА ЗАСОБИ


Форма навчання – денна, термін навчання – 4 (5) років.
Випускова кафедра – кафедра електронних апаратів (ЕА). Студентам надається можливість обирати підготовку за наступними спеціалізаціями: "РАДІОЕЛЕКТРОННІ ПРИСТРОЇ ТА СИСТЕМИ ЗАХИСТУ БАНКІВСЬКОЇ ІНФОРМАЦІЇ" та "РАДІОЕЛЕКТРОННІ ПРИСТРОЇ ТА СИСТЕМИ ЗАХИСТУ І СИГНАЛІЗАЦІЇ". Відповідно до обраної спеціалізації за період навчання викладається понад сімдесят дисциплін, дві третини з яких – унікальні за своїм змістом і направленістю, наприклад, такі як: «Засоби захисту інформації банківських систем», «Основи організації забезпечення зберігання банківських активів», «Технічне забезпечення банківського обліку та аудиту», «Програмні засоби у функціонуванні банківських систем», «Методи та апаратура захисту інформації», “Основи технології радіоелектронних засобів”, “Мікропроцесори в електронних апаратах”, “Оптоелектронні пристрої”, “Конструкції пристроїв надвисоких частот”, “Системи та пристрої мобільного зв’язку”, “Системи охорони та сигналізації”, “Пристрої запису та відтворення інформації”, “Основи телебачення та телевізійних систем” та багато інших. Кожну дисципліну викладають спеціалісти з науковим ступенем та багатим досвідом роботи. Лабораторні роботи з профілюючих дисциплін проводяться в спеціалізованих лабораторіях побутової електронної апаратури, а також надвисокочастотної техніки та радіовимірювання, матеріальне забезпечення яких унікальне не лише для м.Кременчука, а й для регіону вцілому. Майбутні випускники проходять практику в банківських установах та на підприємствах міста і регіону, діяльність яких пов’язана з експлуатацією та виробництвом побутової електронної апаратури (ВАТ “Олімп”, ВАТ “Колісний завод”, ТРК “Візит”, тощо). Досвід роботи з унікальною апаратурою помножений на добросовісне відношення студента до навчання – головна причина того, що випускники користуються попитом в роботодавців під час проведення щорічного “Дня кар’єри”. Майже половина з них починає працювати за спеціальністю ще до закінчення університету.
Крім того, за роки навчання студенти виконують велику кількість лабораторних і практичних робіт в спеціалізованих аудиторіях, де навчаються таємницям своєї майбутньої професії. Випускники зможуть працювати практично на будь-якому підприємстві, бо проблема безпеки і роботи з електронними засобами є всюди. Вони працюватимуть і в службі безпеки комерційного банку (фірми), і в якості інженера-електроніка або інженера-програміста на будь-якому підприємств, і починаючи з невеликої приватної фірми, що займається обслуговуванням та ремонтом побутової техніки (стільникові телефони, комп’ютери, побутова електронна техніка і т.д.), закінчуючи промисловими гігантами, які спеціалізуються з випуску електронної побутової техніки, попит на сервіс та виготовлення якої не впаде ніколи. Набуті знання дозволять їм знайти себе в будь-якій сфері діяльності суспільства.
Ким можуть працювати:
- Спеціаліст з інформаційної безпеки служби безпеки КБ (фірми);
- Спеціаліст комп’ютерного відділу КБ (фірми);
- Системний адміністратор;
- Інженер-програміст;
- Інженер-електронік;
- Спеціаліст по ремонту та обслуговуванню банківської електронної апаратури;
- Спеціаліст з технічних засобів охорони (ТЗО) у МВС та інших силових структур;
- Спеціаліст по монтажу і обслуговуванню засобів сигналізації;
- Спеціаліст відділу контрольно-вимірювальних пристроїв і автоматики (КВП і А).
- Спеціаліст з обслуговування та ремонту систем супутникового та стільникового зв’язку;
- Спеціалісти з обслуговування та ремонту систем супутникового та кабельного телебачення;
- Спеціаліст з експлуатації та сервісу систем захисту та сигналізації;
- Спеціаліст з обслуговування та ремонту персональних комп’ютерів та офісної оргтехніки;
- Спеціаліст на будь-якому підприємстві, яке спеціалізується з виробництва електронної апаратури;
- Спеціаліст з електронного обладнання автомобільного чи залізничного транспорту;
- Спеціаліст з обслуговування, налагодження та ремонту електронного обладнання АЗС.БІОТЕХНІЧНІ ТА МЕДИЧНІ АПАРАТИ І СИСТЕМИ

Форма навчання – денна, термін навчання – 4 (5; 5,5) років
За цією спеціальністю здійснюється підготовка фахівців за трьома освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр (термін навчання – 4 роки), спеціаліст (термін навчання – 1 рік) і магістр (термін навчання – 1,5 роки). Педагогічну та наукову роботу на випускаючій кафедрі електронних апаратів (ЕА) веде досвідчений викладацький корпус. Підготовку фахівців забезпечують 3 доктори наук, 3 професори; 6 кандидатів наук (доцентів), 12 старших викладачів та 8 асистентів. Особливою формою діяльності означених спеціалістів є надання послуг з питань маркетингу медичної апаратури, професійне консультування медичних працівників про доречність обрання того чи іншого типу медичної апаратури з точки зору її технічних можливостей та техніко-економічних показників. Експлуатація складного медичного обладнання потребує наявності поруч з лікарем професіонала-електроніка, який готує це обладнання, перевіряє відповідність його технічних характеристик паспортним даним, підтримує працездатність, здійснює ремонт, модернізацію та придбання нової апаратури. Медичні відомства у всьому світі забороняють використовувати для цих робіт фахівців-електроніків, які не мають відповідної спеціальної підготовки з медичних питань. Навчальними планами фахівців зі спеціальності “Біотехнічні та медичні апарати і системи” передбачено викладання цих дисциплін. До них відносяться: “Основи біохімії та біофізики”, “Медична біологія”, “Основи побудови та застосування БТЕА та МЕА”, “Матеріали та основи технології БТЕА та МЕА”, “Медична термінологія”, “Вимірювальні методи, пристрої та електроди в біології та медицині”, “Медична апаратура”, “Методи і організація медикобіологічних досліджень”, “Фізичні поля біологічних об’єктів”, “Основи нормальної та патологічної фізіології”. За освітньо-кваліфікаційною характеристикою означені фахівці здійснюють технічну експлуатацію, ремонт, модернізацію та переналагодження сучасної складної медичної апаратур, яка частіше за все являє собою комп’ютеризовані системи діагностики та лікування. У розвинутих країнах та у провідних навчальних закладах України підготовка саме таких фахівців є однією з найпрестижніших та дорогих.
Можуть працювати:
- на посаді інженерів всіх категорій з експлуатації сучасних електронно-комп’ютерних систем діагностики та лікування в медичних організаціях;
- на посадах інженерів всіх категорій в науково-дослідних та проектно-конструкторських організаціях, які розробляють перспективні методи діагностики та лікування, а також необхідну для цього електронну апаратуру;
- на інженерних посадах всіх категорій на підприємствах електронного та біотехнічного профілю.