Головна>Факультети, кафедри > Освітні програми  Авторизація

Дата останнього оновлення інформації:
23.05.2020

Кафедра менеджменту

Освітньо-професійні програми


ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 07 УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

Шифр та назва cпеціальності
073 "Менеджмент"
Інтегральна компетентність: здатність розв`язувати складні задачі та проблеми у сфері управління або у процессі навчання, що передбачає проведення досліждень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог
Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (2018 р.)
Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (2019 р.)
Концепція освітньої діяльності PHD 073 Менеджмент (2019 р.)
Освітня кваліфікація: Бакалавр з менеджменту

Спеціалізація "Менеджмент організацій і адміністрування"
Освітня програма другого (магістерського) рівня вищої освіти (2017 р.)
Освітня програма другого (магістерського) рівня вищої освіти (2019 р.)
Концепція освітньої діяльності
Освітня кваліфікація: Магістр з менеджменту

Спеціалізація "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності"
Освітня програма другого (магістерського) рівня вищої освіти (2017 р.)
Освітня програма другого (магістерського) рівня вищої освіти (2019 р.)
Концепція освітньої діяльності
Освітня кваліфікація: Магістр з менеджменту

Освітній ступінь
Бакалавр, магістр

Вид діяльності випускника
Обґрунтування прийняття управлінських рішень, розробка ділової стратегії, контролінг, економічна діагностика, мотивація, забезпечення управлінських рішень, організація підприємництва

Освітньо-наукова програма підготовки доктора філософії галузі знань 07 Управління та адміністрування зі спеціальності 073 Менеджмент
Освітньо-наукова програма підготовки доктора філософії (2019 р.)
Освітньо-наукова програма підготовки доктора філософії (2016 р.)
КОНЦЕПЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PHD 073 МЕНЕДЖМЕНТ (2019 р.)
Кваліфікація: Доктор філософії з менеджменту

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 28 ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

Шифр та назва cпеціальності
281 "Публічне управління та адміністрування"
Інтегральна компетентність: здатність розв`язувати складні задачі та проблеми у сфері публічного управління та адміністрування, що передбачає проведення досліждень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог

Спеціалізація "Бізнес-адміністрування"
Освітня програма другого (магістерського) рівня вищої освіти
Освітня кваліфікація: Магістр з публічного управління та адміністрування

Спеціалізація "Муніципальний менеджмент"
Освітня програма другого (магістерського) рівня вищої освіти
Освітня кваліфікація: Магістр з публічного управління та адміністрування


ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 07 УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

Освітня програма другого (магістерського) рівня вищої освіти (2019 р.)
Концепція освітньої діяльності 073 УІД (2019 р.)