Головна>Факультети, кафедри > Освітні програми  

Авторизація

Дата останнього оновлення інформації:
12.12.2014

Кафедра біотехнологій та біоінженерії

Освітньо-професійні програми


Перелік спеціальностей, які обслуговує кафедра природничих дисциплін

Назва навчальної дисципліни

Шифр спеціальності

Фізика 6.050201«Системна інженерія»
Фізика 6.080101«Геодезія, картографія та землеустрій»
Фізика 6.040106 «Екологія та охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»
Фізика 6.050102«Комп’ютерна інженерія»
Фізика 6.050403 «Інженерне матеріалознавство»
Фізика 6.050502 «Інженерна механіка»
Фізика 6.070101 «Транспортні технології»
Фізика 6.070106 «Автомобілі та автомобільне господарство»
Фізика 6.050202 «Автоматизація та КІТ»
Фізика 6.050101 «Комп’ютерні науки»
Загальна фізика 6.050701 «Електротехніка та електротехнології»
Загальна фізика 6.050702 «Електромеханіка»
Загальна фізика 6.050902 «Радіоелектронні апарати»
Анатомія та еволюція нервової системи людини 6.030102 «Психологія»
Антропологія 6.030102 «Психологія»
Зоопсихологія та порівняльна психологія 6.030102 «Психологія»
Основи біології та генетики людини 6.030102 «Психологія»
Біологія 6.040106 «Екологія та охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»
Біотехнологія 6.040106 «Екологія та охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»
Хімія 6.050202 «Автоматизація та КІТ»
Хімія 6.050902 «Радіоелектронні апарати»
Хімія 6.050502 «Інженерна механіка»
Хімія 6.070101 «Транспортні технології», 6.070106 «Автомобілі та автомобільне господарство»