Головна>Факультети, кафедри > Освітні програми  


Авторизація

Дата останнього оновлення інформації:
07.06.2013

Кафедра Філології та видавничої справи

Освітньо-професійні програми


На кафедрі здійснюється підготовка з іноземної мови, іноземної мови за професійним спрямуванням, ділової мови бакалаврів, спеціалістів, магістрів. Кафедра іноземних мов проводить підготовку бакалаврів, спеціалістів, магістрів, аспірантів денної та заочної форм навчання за всіма напрямами підготовки фахівців.