Головна>Факультети, кафедри > Освітні програми  


Авторизація

Дата останнього оновлення інформації:
12.06.2019

Кафедра Галузевих юридичних наук

Освітньо-професійні програми


081 Право (бакалавр)

081 Право (магистр)


Освітній ступінь магістр зі спеціальності 081 «Право» з ліцензованим обсягом освітньої послуги 15 осіб денної та 15 осіб заочної форм навчання

Підготовка магістрів зі спеціальності 081 «Право» здійснюється за умови наявності вищої освіти, яку здобуто за спеціальністю 6.030401 «Правознавство» (освітній ступінь «бакалавр»).

Для забезпечення ефективної реалізації завдань освітньої і професійної підготовки при відборі студентів ставляться вимоги щодо їх здібностей і підготовленості у вигляді системи знань, умінь і навичок, визначених програмою базової вищої освіти і підтверджених результатами державної атестації.

Обов’язковою умовою є вільне володіння державною мовою.

Основні елементи структури професійно - значущих якостей особистості магістра зазначеної сфери виявляються:

• у громадянській зрілості: розвинуте почуття обов’язку, дисциплінованість, наполегливість, контроль за своєю поведінкою та емоціями, високі моральні якості;

• у соціально - управлінській орієнтації: спрямованість на ефективну взаємодію з людьми, самостійність, готовність до ризику, ініціативність, вміння брати на себе відповідальність;

• у розвитку організаційних якостей: готовність до співробітництва та активність у встановленні контактів, виражене лідерство, розвинуті управлінські, пізнавальні та комунікативні здібності;

• у сформованості комплексу професійно необхідних знань та вмінь, навичок для діяльності в юридичних службах підприємств, органів установ та організацій.

Для успішного засвоєння освітньо - професійної програми магістра слухачі повинні мати здібності до оволодіння знаннями, вміннями і навичками в галузі гуманітарних, соціально-економічних та юридичних наук. Відбір слухачів для зарахування до магістратури університету здійснюється на основі рекомендацій кафедр факультету для його випускників, конкурсного відбору і вступних випробувань для інших претендентів.

КрНУ разом із відповідними службами міськвиконкому та райдержадміністрації засвідчує велику потребу міста і району у висококваліфікованих магістрах-юристах, сферами діяльності яких є:

– надання послуг підприємцям;

– діяльність у сфері права;

– адвокатська діяльність (консультування та представництво з цивільних справ, кримінальних справ, консультування та представництво у зв’язку з трудовими суперечками під наглядом професійного адвоката);

– нотаріальна діяльність (консультації з питань надання юридичних послуг нотаріальними конторами і приватними нотаріусами, державними нотаріальними архівами під керівництвом нотаріуса);

– консультації з питань комерційної діяльності і управління;

– управління і нагляд у сфері оподаткування;

– діяльність у сфері юстиції та правосуддя;

– діяльність органів прокуратури (організаційно-технічне забезпечення діяльності);

– обов’язкове соціальне страхування;

– правоохоронна діяльність.

Освітній ступінь бакалавр за спеціальністю 081 «Право»

На навчання приймаються особи, які мають повну загальну середню освіту.

Випускникам присвоюється кваліфікація «Бакалавр з права».

Бакалавр здійснює професійну діяльність у сфері юридичної практики. Ця сфера характеризується тим, що пов’язана з розглядом юридичних справ, здійсненням юридично значущих дій, кваліфікацією. Результати професійної діяльності закріплюються у відповідних процесуальних документах, які мають офіційний характер, встановлену законом форму. Професійна діяльність юриста безпосередньо пов’язана з необхідністю використання різних методів і засобів юридичної техніки.


Професійна діяльність бакалавра права може здійснюватися на таких посадах:

помічника Голови суду;

державного виконавця;

консультанта нотаріальної контори;

інспектора відділу реєстрації актів громадського стану;

інспектора відділу соціального захисту населення;

інспектора відділу працевлаштування;

інспектора відділу кадрів;

інспектора митниць;

дізнавача правоохоронних органів тощо.