Головна>Факультети, кафедри > Освітні програми  

Авторизація

Дата останнього оновлення інформації:
21.03.2014

Кафедра Автомобілі та трактори

Освітньо-професійні програми


Спеціальність - "Колісні та гусеничні транспортні засоби"

Освітньо-кваліфікаційні рівні - бакалавр, спеціаліст, магістр

Напрям підготовки - 050503–Машинобудування

--------------------------------------------------------------------------

Кваліфікація - бакалавр

Узагальнений об’єкт діяльності - проектування, виготовлення, випробування, експлуатація, обслуговування колісних та гусеничних транспортних засобів.

Фахівець, підготовлений до роботи за напрямом 6.050503-«Машинобудування», здатний виконувати професійну роботу бакалавра з механіки і може займати первинні посади: конструктора, випробувача відділу головного конструктора автомобільних, тракторних і других заводів.

--------------------------------------------------------------------------

Кваліфікація - спеціаліст

Узагальнений об’єкт діяльності - проектування, виготовлення, випробування, експлуатація, обслуговування колісних та гусеничних транспортних засобів.

Фахівець, підготовлений до роботи за спеціальністю 7.05050305-«Колісні та гусеничні транспортні засоби», здатний виконувати професійну роботу інженера-механіка і може займати первинні посади: інженер-конструктор, інженер-випробувач відділу головного конструктора автомобільних, тракторних і других заводів, інженер і молодший науковий співробітник науково-дослідних інститутів та організацій, які займаються колісними та гусеничними транспортними засобами; інженер, асистент в учбових закладах.

--------------------------------------------------------------------------

Освітньо-кваліфікаційний рівень - магістр

Кваліфікація - науковий співробітник з автомобілебудування

Узагальнений об’єкт діяльності: автотранспортні засоби (випробовування, дослідження, експлуатація) та об’єкти, що забезпечують їх роботоздатність в процесі експлуатації (технологія, організація та управління виробничими процесами по наданню послуг з ремонту та технічного обслуговування).

Фахівець підготовлений до роботи за спеціальністю 8.05050305-«Колісні та гусеничні транспортні засоби», здатний виконувати професійну роботу наукового співробітника і може займати первинні посади: науковий співробітник в науково-дослідному інституті та спеціальних конструкторських бюро; начальник конструкторского бюро; викладач відповідних дисциплін в середніх та вищих навчальних закладах; інженер в інформаційних службах науково-виробничих об’єднаннях; інженер-конструктор в спеціальних конструкторських бюро; інженер в науково-дослідному інституті; інженер з впровадження нової техніки; інженер з патентно-винахідницької роботи; інженер-випробувач відділу головного конструктора автомобільних та тракторних заводів; асистент в учбових закладах.

--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

Спеціальність - "Автомобілі та автомобільне господарство"

Освітньо-кваліфікаційні рівні - бакалавр, спеціаліст, магістр

Напрям підготовки - 070106–Автомобільний транспорт

--------------------------------------------------------------------------

Кваліфікація - бакалавр

Узагальнений об’єкт діяльності - автотранспортні засоби (випробовування, дослідження, експлуатація) та об’єкти, що забезпечують їх роботоздатність в процесі експлуатації (технологія, організація та управління виробничими процесами по наданню послуг з ремонту та технічного обслуговування).

Фахівець, підготовлений до проектної, конструкторської, технологічної, експлуатаційної, організаційної, підприємницької діяльності в галузі автомобільного транспорту та автосервісу, може працювати в на підприємствах автомобільного транспорту та автосервісу, конструкторських і технологічних бюро підприємств автотранспортного профілю, в автотранспортних відділах та цехах підприємств будь-якого профілю та форм власності, виконувати роботу, пов`язану з конструюванням та проектуванням нових і модернізацією існуючих транспортних засобів, технологічних процесів та обладнання для технічного обслуговування та ремонту автотранспортних засобів; може займати наступні первинні посади: бакалавр у загальних відділах підприємств і організацій: виробничих і виробнично-технічних, з охорони праці, з техніки безпеки, нормування та інших; механіка та майстра дільниць, цехів, гаражів, малих підприємств, кооперативів та інших підприємств і організацій з експлуатації машин; референта або менеджера у комерційних фірмах та рекламних агентствах аналогічного профілю.

--------------------------------------------------------------------------

Кваліфікація - спеціаліст

Узагальнений об’єкт діяльності - автотранспортні засоби (випробовування, дослідження, експлуатація) та об’єкти, що забезпечують їх працездатність в процесі експлуатації (технологія, організація та управління виробничими процесами по наданню послуг з ремонту та технічного обслуговування).

Фахівець, підготовлений до проектної, конструкторської, дослідницької, технологічної, експлуатаційної, організаційної, управлінської, підприємницької діяльності в галузі автомобільного транспорту та автосервісу, може працювати в на підприємствах автомобільного транспорту та автосервісу, конструкторських і технологічних бюро підприємств автотранспортного профілю, науково-дослідних лабораторіях і організаціях, в автотранспортних відділах та цехах підприємств будь-якого профілю та форм власності, навчальних закладах; виконувати роботу, пов`язану з конструюванням та проектуванням нових і модернізацією існуючих транспортних засобів, технологічних процесів та обладнання для технічного обслуговування та ремонту автотранспортних засобів; вести науково-дослідну та викладацьку роботу; керувати роботою фахівців нижчого ровня підготовки і може займати наступні первинні посади: інженер у загальних відділах підприємств і організацій: виробничих і виробнично-технічних, з охорони праці, з техніки безпеки, нормування та інших; механіка та майстра дільниць, цехів, гаражів, малих підприємств, кооперативів та інших підприємств і організацій з експлуатації машин; інженера-конструктора у проектних відділах та організаціях; викладача відповідних дисциплін у загально-освітніх і спеціальних учбових закладах І рівня акредитації; викладача професійно-технічних і вищих 1 та 2 рівнів акредитації закладів освіти; референта або менеджера у комерційних фірмах та рекламних агентствах аналогічного профілю.

--------------------------------------------------------------------------

Освітньо-кваліфікаційний рівень - магістр

Кваліфікація - науковий співробітник з автомобільного транспорту

Узагальнений об’єкт діяльності - автотранспортні засоби (випробовування, дослідження, експлуатація) та об’єкти, що забезпечують їх працездатність в процесі експлуатації (технологія, організація та управління виробничими процесами по наданню послуг з ремонту та технічного обслуговування).

Фахівець здатний виконувати проектно-конструкторську, дослідницьку, управлінську, освітню і підприємницьку роботу у галузі розробки, випробування, експлуатації, сертифікації та впровадження двигунів внутрішнього згорання, нового транспортного устаткування, автомобілів, тракторів, дорожніх машин, локомотивів, та інших транспортних машин і обладнання, може працювати в технічних відділах підприємств автотранспортного профілю, відділах головного конструктора, науково-дослідних лабораторіях і організаціях, у малих підприємствах, навчальних закладах; виконувати роботу, пов’язану з конструюванням і проектуванням нових і модернізацією існуючих двигунів внутрішнього згорання; вести науково-дослідну та викладацьку роботу; керувати роботою фахівців нижчого рівня підготовки і може займати наступні первинні посади: інженера у загальних відділах підприємств і організацій: виробничих і виробничо-технічних, з охорони праці, нормування та інших; молодшого наукового співробітника, інженера-конструктора у проектних відділах та організаціях; викладача відповідних дисциплін у загально-освітніх учбових закладах І рівня акредитації; викладача професійно-технічних і вищих 1, 2 та 3 рівнів акредитації закладів освіти; менеджера у комерційних фірмах та рекламних агентствах аналогічного профілю.