Головна>Факультети, кафедри > Освітні програми  

Авторизація

Дата останнього оновлення інформації:
07.06.2018

Кафедра конструювання машин та технологічного обладнання

Освітньо-професійні програми


ОПП бакалавра

ОПП магістра

ОНП аспіранта

напрям підготовки

6.050503 МАШИНОБУДУВАННЯ

професійне спрямування:

«Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання» за спеціалізаціями:

“Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання”;

«Машини для будівництва, ремонту й експлуатації магістральних нафто- і газопроводів»;
«Обладнання переробних і харчових виробництв»


Професійне спрямування “Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання”

Випускники цієї спеціальності отримають кваліфікацію інженера-механіка у галузі будування та експлуатації підйомно-транспортних, дорожніх машин, технологічних установок дорожнього будівництва. Студенти вивчають обладнання дорожніх та будівельних машин, технологічні установки та передові технології будівництва й експлуатації транспортних комунікацій, отримують практичні навики комп’ютерного проектування і моделювання машин та процесів, знайомляться із основами бізнесу, маркетингу та комерційної діяльності у галузі професіональної підготовки.


Об’єкти професіональної діяльності: будівельні та дорожні машини й обладнання; машини та засоби будівництва й експлуатації нафто- та газопроводів; підйомно-транспортні машини та конвеєри; засоби механізації та автоматизації будівництва і складського господарства.
Фахівці зможуть працювати у виробничо-управлінській, комерційній, проектно-конструкторській та дослідній сферах на машинобудівних підприємствах регіону зі створення транспортної, будівельної та вантажопідйомної техніки, у дорожньо-будівельних організаціях, які будують та експлуатують транспортні магістралі й будівлі, у компаніях, що займаються торгівлею і послугами у транспортно-будівельній галузі.

Спеціалізація “Машини для будівництва, ремонту й експлуатації магістральних нафто- і газопроводів”


Відповідно до назви спрямування студенти вивчають машини й засоби будівництва й експлуатації нафто- та газопроводів, вантажо-підйомну та транспортну техніку для будівництва магістралей, технологію будівництва трубо-проводів. У нашому регіоні, насиченому магістральними трубороводами фахівці такого спрямування зможуть працювати як у виробничій, так і управлінській сфері компаній які будують та експлуатують різноманітні транспортні магістралі. Попит на фахівців цього напряму постійно зростає.За спеціалізацією «Обладнання переробних і харчових виробництв» готуємо спеціалістів для підприємств харчової промисловості (кондитерських підприємств, хлібобулочних комбінатів, м’ясокомбінатів), заводів торгі-вельного й продовольчого машинобудування, сфери торгівлі, супермаркетів, підприємств ресторанного господарства, сервісного обслуговування торгової техніки та інших підприємств України.

Підготовку забезпечує кафедра «Конструювання машин та технологічного обладнання».
Кафедра «Конструювання машин та технологічного обладнання» проводить підготовку майбутніх фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, спеціаліст, магістр.
Відмінністю кафедри є:
• більше 25 років досвіду підготовки спеціалістів у галузі будування та експлуатації підйомно-транспортних, дорожніх машин, технологічних установок дорожнього будівництва, а також магістральних нафто- і газопроводів;
• 6 лабораторій, 2 комп’ютерних класи для автоматизованого проектування, моделювання та інженерних досліджень;
• Близько 80% місць від плану прийому складають місця державного замовлення;
• сучасний гуртожиток на 150 місць;
• постійний учасник фестивалю КВК та призер студентської універсіади. високий попит на випускників даного напряму підготовки
.