Головна КрНУ> Вступнику > Характеристика спеціальностейАвторізація

Характеристика спеціальностей


011 Освітні, педагогічні науки (освітньо-професійна програма: Освітні, педагогічні науки)
014.01 Середня освіта (Українська мова і література)
014.09 Середня освіта (Середня освіта «Інформатика»)
014.11 Середня освіта (Фізична культура)
022 Дизайн
028 Менеджмент соціокультурної діяльності
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
035 Філологія (035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англ.)
051 Економіка
053 Психологія
061 Журналістика
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент (Управління інноваційною діяльністю)
073 Менеджмент (Управління та адміністрування)
075 Маркетинг
081 Право
101 Екологія
122 Комп’ютерні науки
123 Комп’ютерна інженерія
131 Прикладна механіка
133 Галузеве машинобудування
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Електромеханічні системи автоматизації та електропривод)
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв)
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Електричні машини і апарати)
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Енергетичний менеджмент)
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Електротехнічні системи електроспоживання)
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
162 Біотехнології та біоінженерія
171 Електроніка
183 Технології захисту навколишнього середовища
193 Геодезія та землеустрій
227 Фізична терапія, ерготерапія
242 Туризм
263 Цивільна безпека
274 Автомобільний транспорт
275 Транспортні технології (за видами) (Спеціалізація 275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)
281 Публічне управління та адміністрування