WebMaster analytics tracking from Google

 Головна>Абітурієнту > Перелік спеціальностей  
КрНУ
Напрями підготовки та спеціальності

Шифр та напрям підготовки

Професійне спрямування

Інститут електромеханіки, енергозбереження і систем управління

6.050201 Системна інженерія

Комп’ютеризовані системи управління та автоматика

Робототехнічні системи з комп’ютерним керуванням

Інтелектуальні системи управління

6.050701 Електротехніка та електротехнології

Електротехнічні системи електроспоживання

Енергетичний менеджмент

6.050702 Електромеханіка

Електромеханічні системи автоматизації та електропривод

Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв

Електричні машини і апарати

Інститут механіки і транспорту

6.070106 Автомобільний транспорт

Автомобілі та автомобільне господарство (Технічна експлуатація автомобілів, Експертиза на автомобільному транспорті)

6.050503 Машинобудування

Колесні та гусеничні транспортні засоби (Автомобілебудування)

Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання

Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання

Машини для будівництва, ремонту й експлуа-тації магістральних нафто- і газопроводів

Обладнання переробних і харчових виробництв

Металорізальні верстати та системи (Комп’ютеризоване проектування та дизайн металорізальних верстатів)

6.070101 Транспортні технології
(за видами транспорту)

Організація перевезень і управління на транспорті (автомобільному)

Організація перевезень і управління на транспорті (автомобільному)

Організація митного контролю на транспорті (автомобільному)

Організація і регулювання дорожнього руху

6.050403 Інженерне матеріалознавство

Прикладне матеріалознавство

6.050502 Інженерна механіка

Технології машинобудування

Обладнання для пластичного формування конструкцій машинобудування

Факультет електроніки та компютерної інженерії 

6.040302 Інформатика

Інформатика

6.050902 Радіоелектронні апарати

Радіоелектронні апарати та засоби

Біотехнічні та медичні апарати та системи

6.050101 Комп’ютерні науки

Інформаційні управляючі системи та технології

6.050102 Комп’ютерна інженерія

Комп’ютерні системи та мережі

6.050202 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва

Факультет економіки і управління

6.030601 Менеджмент

Менеджмент організацій і адміністрування

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

6.030504 Економіка підприємства

Економіка підприємства

6.030508 Фінанси і кредит

Фінанси

6.030507 Маркетинг

Маркетинг

6.030509 Облік і аудит

Облік і аудит

6.030510 Товарознавство і торговельне підприємництво

Товарознавство і комерційна діяльність

6.140103 Туризм

Туризмознавство (за видами)

Факультет природничих наук

6.060101 Будівництво

Промислове і цивільне будівництво

6.080101 Геодезія, картографія та землеустрій

Землеустрій та кадастр

Оцінка землі та нерухомого майна

6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокорист.

Екологія та охорона навколишнього середовища

(Управління екологічною безпекою)

6.051401 Біотехнологія

Екологічна біотехнологія та біоенергетика

Факультет права, гуманітарних і соціальних наук

6.030102 Психологія

Психологія

6.030401 Правознавство

Правознавство

6.020303 Філологія

Переклад

6.020105 Документознавство та інформаційна діяльність

Документознавство та інформаційна діяльність

6.030303 Видавнича справа та редагування

Видавнича справа та редагування

6.010203 Здоров’я людини

Фізична реабілітація / Фітнес та рекреація

Скорочений термін навчання (прийом на 2 та 3й курси)

Шифр та напрям підготовки

Професійне спрямування

6.050201 Системна інженерія

Комп’ютеризовані системи управління та автоматика

6.050702 Електромеханіка

Електромеханічні системи автоматизації та електропривод

Електричні машини та апарати

Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв

6.050701 Електротехніка та електротехнології

Електротехнічні системи електроспоживання

Енергетичний менеджмент

6.050503 Машинобудування

Колесні та гусеничні транспортні засоби. Спеціалізація: Автомобілебудування

Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання

Металорізальні верстати та системи. Спеціалізація: Комп’ютеризоване проектування та дизайн металорізальних верстатів

6.070106 Автомобільний транспорт

Автомобілі та автомобільне господарство. Спеціалізація: Технічна експлуатація автомобілів

6.070101 Транспортні технології (за видами транспорту)

Організація перевезень і управління на транспорті (автомобільному)

6.050502 Інженерна механіка

Технології машинобудування

6.050403 Інженерне матеріалознавство

Прикладне матеріалознавство

6.050902 Радіоелектронні апарати

Біотехнічні та медичні апарати і системи

6.050101 Комп’ютерні науки

Інформаційні управляючі системи та технології

6.050102 Комп’ютерна інженерія

Комп’ютерні системи та мережі

6.050202 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва

6.030504 Економіка підприємства

Економіка підприємства

6.030508 Фінанси і кредит

Фінанси

6.030509 Облік і аудит

Облік і аудит

6.030601 Менеджмент

Менеджмент організацій

6.030507 Маркетинг

Маркетинг

6.080101 Геодезія, картографія та землеустрій

Землевпорядкування та кадастр

6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокорист.

Екологія та охорона навколишнього середовища

(Управління екологічною безпекою)

6.060101 Будівництво

Промислове і цивільне будівництво

6.020105 Документознавство та інформаційна діяльність

Документознавство та інформаційна діяльність

6.030401 Правознавство

Правознавство

З усіма питаннями, пов`язаними з прийомом до Коледжу КрНУ, звертатися до приймальної комісії Коледжу КрНУ.
Адреса приймальної комісії Коледжу КрНУ: 39621, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Сербіченка, 7 кімната 8128
Телефон - (05366) 6-12-13, 6-12-10

 

КрНУ