Головна> Спеціалізовані вчені ради
КрНУ


На допомогу дисертантам

Спеціалізовані вчені ради

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА
Д 45.052.01


Створена наказом Міністерства освіти і науки України № 530
від 6 червня 2022 року.

Захист дисертацій на здобуття наукового ступеня
доктора технічних наук за спеціальностями:
– 05.09.01 «Електричні машини і апарати»;
– 05.09.03 «Електротехнічні комплекси і системи».


ГОЛОВА СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ

ЗАГІРНЯК МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ
дійсний член Національної Академії педагогічних наук України,
ректор Кременчуцького національного університету
імені Михайла Остроградського,
доктор технічних наук, професор,
завідувач кафедри електричних машин та апаратів

ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ:

ЧОРНИЙ Олексій Петрович, доктор технічних наук, професор

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради:

ПРУС В`ячеслав В`ячеславович, доктор технічних наук, доцент

E-mail: d45.052.01krnu@kdu.edu.ua


СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА
К 45.052.03

Створена наказом Міністерства освіти і науки України № 527
від 24 травня 2018 року.

Захист дисертацій на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук за спеціальностями:
– 05.05.02 «Машини для виробництва будівельних матеріалів і конструкцій»;
– 05.03.01 «Процеси механічної обробки, верстати та iнструменти».

ГОЛОВА СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ

МАСЛОВ ОЛЕКСАНДР ГАВРИЛОВИЧ
Доктор технічних наук, професор,
завідувач кафедри конструювання машин та технологічного обладнання

 

ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ:

САЛЕНКО ОЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ, доктор технічних наук, професор

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради:

ВАКУЛЕНКО РОМАН АНДРІЙОВИЧ, кандидат технічних наук, доцент

E-mail: d45.052.03krnu@kdu.edu.ua


СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА
Д 45.052.04

Створена наказом Міністерства освіти і науки України № 530 від 06 червня 2022 року

Захист дисертацій на здобуття наукового ступеня
доктора технічних наук за спеціальностями:
- 05.13.06 "Інформаційні технології";
- 05.13.07 "Автоматизація процесів керування";
- 05.27.06 "Технологія, обладнання та виробництво електронної техніки".

ГОЛОВА СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ

ОКСАНИЧ АНАТОЛІЙ ПЕТРОВИЧ
доктор технічних наук, професор,
завідувач кафедри автоматизації та інформаційних систем


ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ:

ШЕВЧЕНКО Ігор Васильович, доктор технічних наук, професор

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради:
ПРИТЧИН Сергій Емільович, доктор технічних наук, професор

E-mail: d45.052.04krnu@kdu.edu.ua

 


СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА
К 45.052.05

Створена наказом Міністерства освіти і науки України
№ 1714 від 28 грудня 2017 року.

Захист дисертацій на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук за спеціальностями:
21.06.01 «Екологічна безпека».

ГОЛОВА СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ

ШМАНДІЙ ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ
Доктор технічних наук, професор,
завідувач кафедри екологічної безпеки та організації природокористування


ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ:

Сокур Микола Іванович, доктор технічних наук, професор

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради:
Бахарєв Володимир Сергійович, доктор технічних наук, доцент

E-mail: k45.052.05krnu@kdu.edu.ua

 


СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА
Д 45.052.06

Створена наказом Міністерства освіти і науки України
№ 775 від 16 липня 2018 року .

Захист дисертацій на здобуття наукового ступеня
доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями:
– 05.03.05 «Процеси та машини обробки тиском»;
– 05.15.09 «Геотехнічна та гірнича механіка».


ГОЛОВА СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ

ДРАГОБЕЦЬКИЙ ВОЛОДИМИР В’ЯЧЕСЛАВОВИЧ
Доктор технічних наук, професор,
завідувач кафедри технології машинобудування


ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ:

ВОРОБЙОВ Віктор Васильович, доктор технічних наук, професор

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради:
Чебенко Валерій Миколайович, доктор технічних наук, професор

E-mail: d45.052.06krnu@kdu.edu.ua

 

 


СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА
К 45.052.02

Створена наказом Міністерства освіти і науки України
№ 693 від 10.05.2017 р.

Захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальностями:
– 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)",
- 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика"


ГОЛОВА СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ

ПОЧТОВЮК АНДРІЙ БОРИСОВИЧ
Доктор економічних наук, професор,
декан факультету економіки і управління


ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ:

КРАТТ Олег Адольфович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради
МОРОЗ Олена Василівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри маркетингу

E-mail: k45.052.02krnu@kdu.edu.ua

 

 

 


СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА
К 45.052.07

Створена наказом Міністерства освіти і науки України
№ 775 від 16.07.2018 р.

Захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю:
– 13.00.04 – "Теорія та методика професійної освіти"


ГОЛОВА СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ

ПОЯСОК ТАМАРА БОРИСІВНА
академік Української академії акмеологічних наук,
декан факультету права, гуманітарних і соціальних наук,
доктор педагогічних наук, професор,
професор кафедри психології, педагогіки та філософії


ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ:

ГЕРАСИМЕНКО Лариса Віталіївна, доктор педагогічних наук, доцент

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради
СОШЕНКО Світлана Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент

E-mail: k45.052.07krnu@kdu.edu.ua

 

КрНУ