Головна> Спеціалізовані вчені ради
КрНУ


На допомогу дисертантам

Спеціалізовані вчені ради

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА
Д 45.052.01


Створена наказом Міністерства освіти і науки України № 530
від 6 червня 2022 року.

Захист дисертацій на здобуття наукового ступеня
доктора технічних наук за спеціальностями:
– 05.09.01 «Електричні машини і апарати»;
– 05.09.03 «Електротехнічні комплекси і системи».


ГОЛОВА СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ

ЗАГІРНЯК МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ
дійсний член Національної Академії педагогічних наук України,
ректор Кременчуцького національного університету
імені Михайла Остроградського,
доктор технічних наук, професор,
завідувач кафедри електричних машин та апаратів

ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ:

ЧОРНИЙ Олексій Петрович, доктор технічних наук, професор

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради:

ПРУС В`ячеслав В`ячеславович, доктор технічних наук, доцент

E-mail: d45.052.01krnu@kdu.edu.ua


СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА
Д 45.052.04

Створена наказом Міністерства освіти і науки України № 530 від 06 червня 2022 року

Захист дисертацій на здобуття наукового ступеня
доктора технічних наук за спеціальностями:
- 05.13.06 "Інформаційні технології";
- 05.13.07 "Автоматизація процесів керування";
- 05.27.06 "Технологія, обладнання та виробництво електронної техніки".

ГОЛОВА СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ

ОКСАНИЧ АНАТОЛІЙ ПЕТРОВИЧ
доктор технічних наук, професор,
завідувач кафедри автоматизації та інформаційних систем


ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ:

ШЕВЧЕНКО Ігор Васильович, доктор технічних наук, професор

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради:
ПРИТЧИН Сергій Емільович, доктор технічних наук, професор

E-mail: d45.052.04krnu@kdu.edu.ua

 

КрНУ