Головна
КрНУ


Структура підготовки фахівцівСтруктура підготовки фахівців 2019/20 н.р.

Кількість галузей знань, за якими здійснюється підготовка фахівців
22
Кількість спеціальностей, за якими здійснюється підготовка
38
Кількість освітніх програм:
86
– першого (бакалаврського) рівня;
41
– другого (магістерського) рівня
45
Загальний ліцензований обсяг підготовки:
3099
– першого (бакалаврського) рівня;
2042
– другого (магістерського) рівня;
982
– третього (освітньо-наукового) рівня
75
Контингент студентів усіх форм навчання і всіх джерел фінансування (усього осіб)
4281
у тому числі контингент студентів усіх форм навчання за державним замовленням (усього осіб)
1508
Контингент студентів денної форми навчання (держ. зам.), (усього осіб)
1328
Контингент студентів заочної форми навчання (держ. зам.), (усього осіб)
180

КрНУ